Είσαι νέος χρήστης;
Κάνε εγγραφή

Όροι CU On Stage

Αυτοί οι όροι και η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής χάριν συντομίας «Όροι»), απαρτίζουν την συμφωνία ανάμεσα στον επισκέπτη/χρήστη (εσένα) και την εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ» (εφεξής χάριν συντομίας «Εταιρεία»), σε σχέση με την συμμετοχή κάθε νέου καλλιτέχνη ή νέου μουσικού συγκροτήματός (εφεξής χάριν συντομίας «Διαγωνιζόμενος»), στο διαγωνισμό «CU ONSTAGE» (εφεξής χάριν συντομίας «Διαγωνισμό») και την χρήση της ιστοσελίδας www.cuonstage.gr (εφεξής χάριν συντομίας «Ιστοσελίδα»). Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Αυτοί οι όροι χρήσης ιστοσελίδας διέπουν την πρόσβαση σας και τη χρήση της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σε σας για πρόσβαση και χρήση μόνο εφόσον συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνεχεία. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους χρήσης, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σας και η χρήση της ιστοσελίδας. Με την πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα ή τη χρήση της, εσείς και η οντότητα που έχετε την εξουσιοδότηση να εκπροσωπείτε ("εσείς" ή "εσάς") δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τη δέσμευση σας από τους όρους χρήσης.

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, συμφωνεί με τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της Ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. 3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό εξαρτάται από την ανά πάσα στιγμή τήρηση των όρων της συμφωνίας από κάθε Διαγωνιζόμενο.

A. Όροι συμμετοχής και περιγραφή Διαγωνισμού

 • Το CU ONSTAGE είναι ένας μουσικός διαγωνισμός, στον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος (νέος μουσικός, μουσικό συγκρότημα, DJ, DJ crew), δύναται μέσω της εγγραφής του σε αυτόν, να επιλέξει γνωστούς καλλιτέχνες (solo artists, μουσικά συγκροτήματα και DJ’s) και στην περίπτωση που επιλέγει και κερδίσει, να συμμετέχει μαζί τους σε μία συναυλία που θα διοργανωθεί με επιλογή και επιμέλεια του διοργανωτή. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα από 5 διαφορετικές εκδόσεις του CU Onstage και ένα εκ των δύο support acts που θα πλαισιώνουν την εκδήλωση μαζί με τον headliner που αντιστοιχεί στην κάθε έκδοση (τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα). Συνολικά θα διοργανωθούν πέντε Συναυλίες. Στη συναυλία θα εμφανιστεί πρώτα ο διαγωνιζόμενος (ο οποίος θα επιλεγεί από την κριτική επιτροπή της Εταιρείας και από ψηφοφορία που θα διεξαχθεί μέσω της Ιστοσελίδας), στην συνέχεια θα εμφανιστεί ένας γνωστός καλλιτέχνης (τον οποίο έχει επιλέξει ο διαγωνιζόμενος εφ’ εξής χάριν συντομίας support act) και στο τέλος θα εμφανιστεί ένας επίσης γνωστός καλλιτέχνης (ο οποίος αντιστοιχεί στο μουσικό είδος που έχει επιλέξει ο διαγωνιζόμενος), εκτός από τη μία συναυλία (Reworks) για τις οποίες τους εμφανιζόμενους καλλιτέχνες θα επιλέξει ο Διοργανωτής. Στα πλαίσια του Διαγωνισμού οι Διαγωνιζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στο Reworks Festival που θα διοργανωθεί στις 15-16-17 Σεπτεμβρίου 2017. Η διαδικασία ανάδειξης του νικητή για την συμμετοχή στο Reworks Festival παραμένει η ίδια, όπως ανωτέρω αναλυτικά ορίζεται, με την μόνη διαφορά ότι οι Διαγωνιζόμενοι δεν θα μπορούν να επιλέξουν έναν από του γνωστούς καλλιτέχνες για να συμμετέχουν μαζί τους στην συναυλία, αλλά θα ενσωματωθούν στο Line up του Reworks Festival, σε μία από τις μέρες διεξαγωγής των Φεστιβάλ. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή για μία από τις πέντε συναυλίες.

   

  Ο Διαγωνισμός θα έχει χρονική διάρκεια ενός έτους, με αφετηρία την 12η Iουλίου 2017 και λήξη του την 5η Μαΐου 2018.

  Η εγγραφή στον Διαγωνισμό είναι ανοιχτή σε κατοίκους της Ελλάδος με νόμιμη διαμονή, οι οποίοι έχουν κλείσει το 18ο έτος ηλικίας, εκτός από υπαλλήλους της Εταιρείας, τους συγγενείς τους α' και β’ βαθμού και τους συζύγους τους, τους συνεργάτες τους ή οποιονδήποτε τρίτο συνδέεται επαγγελματικά με τη διαχείριση του Διαγωνισμού. Επιπλέον τουλάχιστον ένα μέλος κάθε συγκροτήματος πρέπει να είναι μέχρι και 28 ετών κατά την χρονική στιγμή της εγγραφής στον Διαγωνισμό. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος θα συμμετέχει στον διαγωνισμό μόνος του (solo artist ή DJ) θα πρέπει ομοίως, να είναι μέχρι και 28 ετών.

 • Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να πραγματοποιήσει την εγγραφή του άπαξ, από το χρονικό διάστημα ενάρξεως του Διαγωνισμού μέχρι και τρεις βδομάδες πριν την διεξαγωγή της εκδήλωσης για την οποία έχει δηλώσει συμμετοχή. Κάθε εγγραφή ισχύει για μία συναυλία της επιλογής του διαγωνιζόμενου που θα πραγματοποιηθει. Όσοι τελικά νικήσαν στον Διαγωνισμό και πήραν μέρος σε μία από τις πέντε συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν, αποκλείονται τόσο από τις επόμενες ψηφοφορίες όσο και από την συμμετοχή στις επόμενες συναυλίες. Όσον αφορά τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων για το Reworks Festival 2017 διευκρινίζεται ότι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους, το αργότερο μέχρι και την 4η Σεπτεμβρίου 2017.
 • Συμμετέχοντας στον διαγωνισμό, επιβεβαιώνεις ότι δεν έχεις συμβληθεί με δισκογραφική σύμβαση ή σύμβαση προώθησης μουσικής με εκχώρηση δικαιωμάτων σε τρίτον ή άλλως δεν έχεις έλθει σε συμφωνία που να περιορίζει τη δυνατότητα σου να εκχωρήσεις δικαιώματα σχετικά με τη μουσική σου ή να συμφωνήσεις με τους παρόντες Όρους. Αν έχεις υπογράψει δισκογραφική σύμβαση ή σύμβαση προώθησης μουσικής με εκχώρηση δικαιωμάτων ή άλλη συμφωνία που περιορίζει τη δυνατότητά σου να εκχωρήσεις πνευματικά δικαιώματα σχετικά με τη μουσική σου στη Εταιρεία ή να συμφωνήσεις με αυτούς τους Όρους και εντούτοις εσύ (ομοίως και η δισκογραφική εταιρεία και ο διαφημιστής σου) επιθυμούν η μπάντα σου να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, πρέπει να επικοινωνήσεις απευθείας με την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cu-onstage.com και να παράσχεις πλήρη στοιχεία σχετικά με την δική σου περίπτωση. Σε αυτήν την περίπτωση η Εταιρεία θα αξιολογήσει ξεχωριστά τη δυνατότητα συμμετοχής σου στον διαγωνισμό, διατηρώντας το δικαίωμα να μην επιτρέψει την συμμετοχή κατά την αποκλειστική κρίση της.
 • Η εγγραφή πραγματοποιείται με δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό μέσω της Ιστοσελίδας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα : Α) Αποστολή δείγματος της μουσικής του (εφ’ εξής Demo). Β) Συμπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου. Γ) Υποβολή συμμετοχής.
 • Κάθε συμμετέχων επιβεβαιώνει ότι είναι άνω των 18 ετών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, αποδεικτικά της ηλικίας κάθε συμμετέχοντος.
 • Η παράβαση των όρων του παρόντος αφαιρεί από τους Διαγωνιζόμενους το δικαίωμα συμμετοχής. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιβεβαιώσει ανά πάσα στιγμή την εγκυρότητα εγγραφής κάθε Διαγωνιζόμενου και κατά την αποκλειστική κρίση της μπορεί να αποκλείσει οποιονδήποτε Διαγωνιζόμενο, ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τους όρους του παρόντος ή εμπλέκεται σε οποιαδήποτε παράνομη ή ανάρμοστη συμπεριφορά (που περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό την παραποίηση ή παρέμβαση στο μηχανισμό εγγραφής με οποιονδήποτε τρόπο) ή που φέρεται με τρόπο που θα βλάψει την εικόνα της Εταιρείας ή/και του διαγωνισμού (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ ή επιδεικνύει συμπεριφορά που μπορεί να βλάψει τους ιδίους, άλλους συμμετέχοντες ή τρίτους).
 •  Η απόφαση της Εταιρείας σε όλα τα θέματα, που συσχετίζονται με τον διαγωνισμό, είναι οριστική και δεν υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης.

   

B. Διαγωνισμός και Έπαθλα

 • Πλήρεις λεπτομέρειες για την εγγραφή και την εξέλιξη του διαγωνισμού, τα διάφορα στάδιά του και διευκρινίσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα όπως και στα FAQs (Frequently Asked Questions, ήτοι Συχνές Ερωτήσεις) της ιστοσελίδας www.cuonstage.gr.
 • Η διαδικασία επιλογής των νικητών θα γίνεται σε δύο στάδια, για κάθε μία από τις 5 συνολικά συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν. Στο πρώτο στάδιο θα γίνεται επιλογή των δύο Διαγωνιζόμενων, από κριτική επιτροπή που η Εταιρεία έχει συγκροτήσει προς τον σκοπό αυτό, κατά την απόλυτη κρίση της. Στο δεύτερο στάδιο και μετά την επιλογή των δύο Διαγωνιζόμενων από την κριτική επιτροπή, τα ονόματα των δύο επιλεγέντων Διαγωνιζόμενων θα αναρτώνται στην Ιστοσελίδα και οι χρήστες/επισκέπτες της, μέσω 5 συνολικά ψηφοφοριών που θα διεξαχθούν, θα αναδεικνύουν τον τελικό νικητή του Διαγωνισμού, ο οποίος μαζί με τον headliner και το support act που θα έχει ο ίδιος επιλέξει, θα παίρνουν μέρος στην συναυλία.
 • Στην περίπτωση που οι Διαγωνιζόμενοι, έπειτα από την διαδικασία επιλογής και ψηφοφορίας, κερδίσουν στον Διαγωνισμό και έχουν μόνιμη κατοικία εκτός Αθηνών, η Εταιρεία θα επωμιστεί με τα έξοδα που θα απαιτηθούν για την συμμετοχή των Διαγωνιζόμενων στην συναυλία (περιοριστικά: έξοδα μεταφοράς και διαμονής). Το ίδιο ισχύει και για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Ίο, η Εταιρεία θα καλύψει έξοδα μεταφοράς και διαμονής για τον νικητή.
 • Ως έπαθλο του Διαγωνισμού νοείται η διοργάνωση και πραγματοποίηση της Μουσικής Συναυλίας με έξοδα της Εταιρείας και η συμμετοχή ενός διαγωνιζόμενου στα πλαίσια του Reworks Festival.
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την μορφή και τις λεπτομέρειες του Διαγωνισμού για οποιονδήποτε λόγο, όπως ενδεικτικά τον αριθμό των εγγραφών, τα χρονικά όρια και οποιαδήποτε απρόβλεπτα γεγονότα.

Γ. Διαδικασία Συμμετοχής

 • Για τη είσοδό του διαγωνιζόμενου στο διαγωνισμό πρέπει να αναρτηθεί η συμμετοχή στην ιστοσελίδα με τον τρόπο που περιγράφεται και να συμπληρωθεί πλήρως η online φόρμα συμμετοχής. Ψευδείς, λανθασμένες ή ατελείς πληροφορίες στη φόρμα συμμετοχής θα καταστήσουν την συμμετοχή άκυρη και δεν θα επιτραπεί στον Διαγωνιζόμενο να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό.
 • Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε έξοδα/δαπάνες προέβησαν οι Διαγωνιζόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό και τα οποία επωμίζονται αποκλειστικά και μόνο οι Διαγωνιζόμενοι.
 • Οι νικητές του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα με σκοπό οι χρήστες να μπορούν να ανεβάσουν τα σχόλια τους σε σχέση με τις συμμετοχές και να τις αξιολογήσουν.
 • Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο της συμμετοχής τους καθώς και για τα σχόλια στην Ιστοσελίδα και τις συνέπειες της ανάρτησης και δημοσίευσής της, συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε μορφής δυσφήμησης ή περιεχομένου, που παραβιάζει την προστασία της ιδιωτικής ζωής ή άλλων δικαιωμάτων τρίτου προσώπου. H Εταιρεία δεν προσυπογράφει και δεν προβαίνει σε προληπτικό έλεγχο και έγκριση των συμμετοχών, σχολίων, προτάσεων και συμβουλών, που αναρτώνται στον ιστότοπο και η Εταιρεία για το λόγο αυτό δηλώνει, ότι δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων (συμμετοχών, σχολίων κ.λ.π.).
 • Με την υποβολή της συμμετοχής οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν και διατηρούν όλες τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, τίτλους, συναινέσεις για την χρήση του περιεχόμενου της συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας των εικόνων και της μουσικής, που εμπεριέχονται σε αυτήν, και συμφωνούν ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι τρίτων σε περίπτωση, που υπάρχει παραβίαση δικαιωμάτων τους με την υποβολή της Συμμετοχής. Αυτό σημαίνει ότι, χωρίς περιορισμούς, η συμμετοχή δεν πρέπει να είναι κάποια διασκευή, να περιέχει δείγματα είτε να περιέχει μουσική ή στίχους που έχουν δημιουργηθεί από τρίτο πρόσωπο.
 • H Εταιρεία έχει το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική κρίση της, να αρνηθεί την ανάρτηση, να τροποποιήσει, ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε Συμμετοχή ή σχόλιο σχετικό με μία Συμμετοχή για οποιοδήποτε λόγο, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να φέρει ευθύνη για καμία από τις παραπάνω πράξεις. H Εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με οποιοδήποτε σχόλια είναι προσβλητικά ή παραβαίνουν το νόμο.
 • Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική κρίση της, να αρνηθεί, περιορίσει, αναστείλει ή τερματίσει την πρόσβασή σας στον ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή. H Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να λογοδοτήσει για καμία από τις παραπάνω πράξεις. Μόλις η εγγραφή σας και/ή η πρόσβαση σας τερματιστεί από την Εταιρεία δεν θα μπορείτε να την καταχωρήσετε πάλι ή να ανανεώσετε την πρόσβαση στον ιστότοπο.

Δ. Μεταβίβαση Δικαιωμάτων και Δημοσιότητας

 • Ο συμμετέχων διατηρεί το ηθικό δικαίωμα πάνω στο πρωτότυπο έργο με το οποίο συμμετέχει στο διαγωνισμό, αλλά από την εγγραφή του στον διαγωνισμό ο συμμετέχων παραχωρεί παγκόσμια, αποκλειστικά, αμετάκλητα, απαλλαγμένο από κάθε καταβολή ανταλλάγματος για πνευματικά ή άλλα δικαιώματα και στο διηνεκές στη Εταιρεία, το δικαίωμα και την άδεια (συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος παραχώρησης σε οποιοδήποτε χρήστη του ιστότοπου ή αλλού) για την χρήση, αναπαραγωγή, διανομή, δημιουργία παράγωγων έργων του, εμφάνιση, συγχρονισμό, ή την εκμετάλλευση της συμμετοχής με οποιαδήποτε μορφή, για οποιονδήποτε σκοπό, από οποιαδήποτε και όλα τα μέσα, σε οποιοδήποτε και όλα τα μέσα ενημέρωσης. Με την υποβολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ο συμμετέχων δηλώνει ότι δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλα ανταλλάγματα για την ανωτέρω χρήση.

Ε. Λοιποί Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

 • Όλοι οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να υπογράψουν όλα τα νόμιμα έγγραφα, με τη μορφή που απαιτείται από την Εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση της, τα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα δικαιώματα κυκλοφορίας, μεταβίβασης πνευματικών δικαιωμάτων, παραίτησης από αυτά καθώς επίσης και τα δικαιώματα για τη διεκδίκηση κάθε μορφής αποζημίωσης έναντι τρίτων.
 • Όλοι οι Διαγωνιζόμενοι συμφωνούν στα κάτωθι: Η εικόνα, και/ή φωνή των συμμετεχόντων, και/ή μουσική και/ή οι ηχογραφήσεις και/ή οι εγγραφές (στο εξής «το Περιεχόμενο της συμμετοχής») μπορούν να καταγραφούν, ηχογραφηθούν, φωτογραφηθούν, βιντεοσκοπηθούν, κινηματογραφηθούν ή να ενσωματωθούν σε υλικό φορέα με οποιοδήποτε τρόπο από την Εταιρεία και/ή τις θυγατρικές της κατά την διάρκεια όλων των φάσεων του Διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένων των ζωντανών εμφανίσεων και της ηχογράφησης υλικού) και χορηγούν στην Εταιρεία διεθνώς, αποκλειστικά, αμετάκλητα, απαλλαγμένο από κάθε καταβολή ανταλλάγματος για πνευματικά ή άλλα δικαιώματα και στο διηνεκές το δικαίωμα στην χρήση, μετάδοση, διανομή, αναμετάδοση μέσω Διαδικτύου, εμφάνιση, επεξεργασία , τροποποίηση και συγχρονισμό του Περιεχομένου της συμμετοχής με οπτικές εικόνες ή να γίνει διαθέσιμο το Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου των δικαιωμάτων στην σύνθεση της μουσικής και τους στίχους) στο κοινό διεθνώς για οποιοδήποτε λόγο, από οποιοδήποτε μέσο, σε οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε μέσο. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμα αμοιβής ή άλλο αντάλλαγμα για οποιαδήποτε από τις παραπάνω χρήσεις.
 • Η Εταιρεία μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα που της έχουν εκχωρηθεί και που αναφέρονται στο παρόν, εν όλω ή εν μέρει σε τρίτα πρόσωπα, να χορηγήσει άδειες περαιτέρω εκμετάλλευσης και δικαιώματα και άδειες για άσκηση των δικαιωμάτων και μπορεί να εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα η ίδια ή μέσω τρίτων.
 • Οι συμμετέχοντες συμφωνούν να συμμετάσχουν και να συνεργαστούν, όπως τους ζητηθεί, σε όλες τις δημόσιες δραστηριότητες, που αφορούν την διαμόρφωση του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της διενέργειας συνεντεύξεων, ηχογραφήσεων, φωτογραφήσεων, η χρήση των οποίων γίνεται σύμφωνα με τα δικαιώματα που χορηγήθηκαν παραπάνω προς την Εταιρεία.

ΣΤ. Περιορισμοί στην ευθύνη της Εταιρείας

 • H Εταιρεία και οι συνεργάτες της, δεν φέρουν ευθύνη απέναντι στους συμμετέχοντες ή τρίτα πρόσωπα σε περίπτωση απρόβλεπτου γεγονότος, ατυχήματος, τραυματισμού, απώλειας ή ζημίας (συμπεριλαμβανόμενης και της αποθετικής ζημίας) ή τραυματισμού ή θανάτου ή απώλειας ή περιουσιακής ζημίας ή απαιτήσεων, παρά μόνο στο βαθμό που η ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί από το νόμο, και ειδικά για γεγονότα τα οποία μπορεί να συμβούν:
                  

Α. Σε σχέση με τον Διαγωνισμό.


                 

Β. Σε σχέση με την συμμετοχή σε εκδήλωση, που σχετίζεται με το Διαγωνισμό.


                 

Γ.Ως συνέπεια, καθυστερημένης ή εσφαλμένως υποβληθείσας συμμετοχής ή αποστολής της συμμετοχής σε λάθος ηλεκτρονική διεύθυνση.

                  

Δ.Εξαιτίας της (ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής, διαδικτυακής ή άλλης) μετάδοσης οποιουδήποτε προγράμματος που σχετίζεται με τον Διαγωνισμό ή την δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε δήλωσης έγινε από οποιονδήποτε παρουσιαστή, μέλος προσωπικού, δημοσιογράφο, άλλο συμμετέχοντα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.


                  

Ε.Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απολεσθείσα, καθυστερημένη, δυσανάγνωστη ή μη προσβάσιμη Συμμετοχή ή για την απώλεια δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής, φθοράς ή αποτυχίας αποθήκευσης της Συμμετοχής) ή καταστροφή εξαιτίας εσφαλμένης λειτουργίας ή δυσλειτουργίας των συσκευών που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία του ιστότοπου ή οποιουδήποτε μέρους του δικτύου επικοινωνίας.

                   

ΣΤ.Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας), για άμεση ή έμμεση ζημία ή απώλεια δεδομένων που λαμβάνει χώρα κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο και χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού ή ζημίας του υπολογιστή άλλα συναφή προβλήματα, που σχετίζονται με τον προσωπικό υπολογιστή του επισκέπτη / διαγωνιζόμενου)

                    

Ζ.Οι παρόντες όροι διέπουν αποκλειστικά τον Διαγωνισμό και δεν ισχύουν άλλες προϋποθέσεις , όροι και εγγυήσεις.


Ζ. Γενικοί Όροι

 • Στην περίπτωση που ο Διαγωνισμός, κατά την απόλυτη γνώμη της Εταιρείας, τεθεί σε κίνδυνο από οποιοδήποτε γεγονός πέρα από τον έλεγχό της ή είναι αδύνατον να διεξαχθεί κατά τις προσδοκίες της, διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική της κρίση να τροποποιήσει, τερματίσει, παρατείνει τον Διαγωνισμό χωρίς να φέρει ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων.
 • Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικές πληροφορίες για μέλη Συγκροτημάτων και χρήστες του ιστότοπου με σκοπό να πραγματοποιήσει τον Διαγωνισμό. Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν σύμφωνα με το νόμο και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του CUONSTAGE στο www.vodafonecu.gr/cuonstage/privacy-policy.
 •  Η Εταιρεία θα επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες περιστασιακά με πληροφορίες και ειδοποιήσεις σχετικά με την Συμμετοχή τους. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να μην είναι μέλος αυτής της λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί να το δηλώσει οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο στο e-mail ή επικοινωνώντας μαζί μας απευθείας στο info@cuonstage.com.
 • Οι όροι και συμφωνίες του παρόντος θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν από το παρόν ορίζονται ως αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για την προβολή του Διαγωνισμού αρμόδια είναι η Εταιρεία.