Όροι & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού ”CU KALOKAIRISTES CONTEST”

Α. Διοργανώτρια Διαγωνισμού

 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «VODAFONE – PANAFON» (καλούμενη εφεξής η «Vodafone»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Τζαβέλλα αρ. 1-3, Τ.Κ. 15231, διοργανώνει την παρακάτω προωθητική ενέργεια μέσω διαγωνισμού με τίτλο «CU KALOKAIRISTES» (καλούμενη εφεξής ο «Διαγωνισμός») με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και θα ενημερώνονται διαρκώς κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στον σύνδεσμο Όροι & προϋποθέσεις Διαγωνισμού “CU KALOKAIRISTES Vodafone CU” του επίσημου διαδικτυακού τόπου του Vodafone CU www.vodafonecu.gr (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»).
 2. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης του νικητή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.
 3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά αυτοδίκαιη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων και των διαδικασιών του Διαγωνισμού, όπως περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη και όπως επικαιροποιούνται στο Διαδικτυακό Τόπο χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω επιβάρυνση ή έτερη υποχρέωση της Vodafone.

Β. Διάρκεια Διαγωνισμού

 

 1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την 6 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 18:00:00 π.μ. (Τοπική ώρα Ελλάδος) έως και την 15η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 23:59:59 μ.μ. (Τοπική ώρα Ελλάδος) (εφεξής η «Διάρκεια»).
 2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 15η Νοεμβρίου 2023 ή της νέας ημερομηνίας, που θα οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόµενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες µε τη συμµετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Vodafone, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε την παράδοση των µη παραδοθέντων δώρων, είτε οιαδήποτε αποζημίωση.

 

Γ. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν αποκλειστικά και μόνο όλοι ανεξαιρέτως οι συνδρομητές Vodafone CU (υπάρχοντες ή νέοι), οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιριών του ομίλου Vodafone, καθώς και οι συγγενείς τους α' και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους και οι υπάλληλοι των συνεργαζόμενων με τη Vodafone εταιρειών. Επίσης από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιριών “McVictor & Hamilton A.E”, “THE NEWTONS LABORATORY ΑΕ” και “SAVVY PARTNERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, οι οποίες θα αναλάβουν την προωθητική/διαφημιστική καμπάνια του διαγωνισμού.
 3. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους η συμμετοχή είναι δυνατή μόνο δια της συναίνεσης των γονέων ή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα, ενώ για την παραλαβή του Δώρου, σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές, απαιτείται και η φυσική παρουσία των γονέων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα προσώπων. Αρκεί η παρουσία του ενός γονέα ή ασκούντος τη γονική μέριμνα προσώπου, εφόσον φέρει εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη από τον έτερο γονέα ή ασκούντα τη γονική μέριμνα, ως προς την παραλαβή του Δώρου.
 4. Απαραίτητη είναι η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων καθώς και η δήλωση ότι έχουν διαβάσει και κατανοούν την δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά την είσοδο στον Διαδικτυακό Τόπο όπου βρίσκονται αναρτημένοι οι όροι του Διαγωνισμού.
 5. Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται καμία οικονομική επιβάρυνση και καμία εν γένει οικονομική διακινδύνευση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Οι νικητές που θα κερδίσουν τα κατωτέρω δώρα, θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης.
 6. Η Vodafone θα επικοινωνήσει με τους συνδρομητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό μέσω γραπτού μηνύματος (“SMS”), το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έναν σύνδεσμο που θα οδηγεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Vodafone στον οποίο θα είναι αναρτημένοι οι Όροι & Προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό καθώς και η δήλωση προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 7. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ύπαρξη ενεργοποιημένου νούμερου καρτοκινητού CU & την αποδοχή των όρων διαχείρισης προσωπικών δεδομένων και επικοινωνίας για διαφημιστικούς σκοπούς με ανθρώπινη ή/και μη, παρέμβαση.
 8. Οι συνδρομητές του Vodafone CU θα πρέπει να “μπουν” στο My CU App στη σχετική σελίδα του διαγωνισμού και να αποδεχτούν τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. Από εκείνη τη στιγμή δικαιούνται μια συμμετοχή στην κλήρωση.
 9. Ακολούθως εφόσον επιθυμούν να αυξήσουν τις συμμετοχές τους στην κλήρωση, αυξάνοντας ταυτόχρονα την πιθανότητα να κερδίσουν ένα από τα δώρα μπορούν να “μαζέψουν κρυστάλλους” με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους και να “ανέβουν επίπεδο” στο διαγωνισμό, διεκδικώντας τον τίτλο “CU HERO” που αντιστοιχεί σε 20 συμμετοχές στην τελική κλήρωση ή τον τίτλο “CU LEGEND” που αντιστοιχεί σε 200 συμμετοχές στην τελική κλήρωση. Παρακάτω οι απαιτούμενοι κρύσταλλοι ανά level:
 • CU Explorer: 0-34.999 κρύσταλλοι ​ = 2 συμμετοχές
 • CU Hero: 35.000-69.999​ κρύσταλλοι = 20 συμμετοχές
 • CU Legend: 70.0000 και πλέον κρύσταλλοι = 200 συμμετοχές.
 1. Οι τρόποι συλλογής κρυστάλλων, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και χωρίς καμία εν γένει οικονομική διακινδύνευση των συμμετεχόντων, περιγράφονται παρακάτω:
 • Παίζοντας δωρεάν οποιαδήποτε πίστα του παιχνιδιού “Big Bang” στο “CU Big Bang App”, το οποίο όλοι οι “Vodafone CU συνδρομητές” μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν στα “smartphones” προς. Μέσω αυτού του τρόπου μπορούν να συλλέξουν από 0 έως 600 κρυστάλλους ανά παιχνίδι. Κάθε Vodafone CU συνδρομητής δικαιούται να παίξει 15 φορές ανά εβδομάδα.
 • Επισκεπτόμενοι ένα κατάστημα Vodafone, χωρίς απολύτως καμία υποχρέωση αγοράς οποιοδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας, θα λαμβάνουν 2.500 κρυστάλλους ζητώντας το από τους υπαλλήλους του καταστήματος
 • Με τη λήψη και ενεργοποίηση νέου “Vodafone CU αριθμού”, χωρίς υποχρέωση ανανέωσης χρηματικού υπολοίπου ή αγοράς πακέτου ομιλίας και δεδομένων (“data”).
 • Με την υποβολή και ολοκλήρωση αίτησης φορητότητας του αριθμού προς το “Vodafone CU”, χωρίς υποχρέωση ανανέωσης χρηματικού υπολοίπου ή αγοράς πακέτου. Θα λάβουν 6.000 κρυστάλλους.
 • Με την ενεργοποίηση οποιουδήποτε πακέτου που παρέχει το “Vodafone CU” μέσω του “My CU App”. Οι παρεχόμενοι κρύσταλλοι αυξάνονται ανάλογα με το κόστος του πακέτου. Θα λάβουν από 2.000 μέχρι 16.000 κρυστάλλους ανάλογα με το πακέτο που ενεργοποίησαν.
 • Με την ενεργοποίηση οποιουδήποτε “bonus” ανανέωσης του “CU Shake”, δωρεάν ή πληρωτέου, οι πελάτες θα λαμβάνουν και κρυστάλλους για τον διαγωνισμό ανάλογα με την αξία ανανέωσης που θα κάνουν. Οι παρεχόμενοι κρύσταλλοι θα κυμαίνονται από 4.000 έως 7.000.
 • Κάνοντας “login”, δωρεάν, μια φορά την ημέρα στο “My CU App” και ενεργοποιώντας το “daily data bonus” που προσφέρει 100ΜΒ για 24 ώρες. Θα λάβουν 400 κρυστάλλους.

Οι προσφερόμενοι κρύσταλλοι απεικονίζονται και στη σελίδα του διαγωνισμού αλλά και δίπλα από κάθε σχετική ενέργεια.

Επίσης οι συνδρομητές μέσω της σελίδας του διαγωνισμού στο “My CU App”, μπορούν να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή για τους κρυστάλλους που έχουν συλλέξει, το επίπεδο (“level”), στο οποίο βρίσκονται και τις συμμετοχές που αντιστοιχούν στο κάθε επίπεδο.

 1. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα (βάση δεδομένων) και αποκτούν αυτοδίκαια και άνευ ετέρου, σήμανση για την ακριβή ημερομηνία και ώρα συμμετοχής και βάσει αυτής, αύξοντα αριθμό για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Η Vodafone δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση γραμμών, πτώση server) τα διατηρούμενα αρχεία καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
 2. Σε περίπτωση που, κατά την κρίση της Vodafone, η συμμετοχή δεν ανταποκρίνεται στους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού ή η συμμετοχή αποτελεί, κατά την κρίση της Vodafone, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, η Vodafone δύναται ανά πάσα στιγμή και σε κάθε στάδιο του Διαγωνισμού να αποκλείσει τη συμμετοχή, σε περίπτωση δε συμμετοχής που έχει ήδη ανακηρυχθεί ως νικήτρια, η Vodafone δύναται να κηρύξει έκπτωτη από το βραβείο τη σχετική συμμετοχή.

 

Δ. Δώρα Διαγωνισμού

 

 1. Στο Διαγωνισμό θα αναδειχθούν, κατόπιν κλήρωσης μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της Vodafone, χίλιοι είκοσι τρείς ( 1023) νικητές και τα δώρα θα κατανεμηθούν ως εξής:
 2. Αρχικά, θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές, οι οποίοι θα λάβουν δώρο από ένα αυτοκίνητο έκαστος, μάρκας Volkswagen μοντέλο T-Cross H Vodafone δεν δεσμεύεται για το χρώμα και τα κυβικά του δώρου. Επιπλέον θα λάβουν μια “προφορτωμένη” κάρτα “REVOLUT” με το χρηματικό ποσό των τρεισήμισι χιλιάδων ευρώ (3.500€), για να προγραμματίσουν και να προχωρήσουν εφόοσν το επιθυμούν με το ανωτέρω αυτοκίνητο στο πρώτο τους “roadtrip” σε όποιο μέρος επιθυμούν οι ίδιοι [Α’ Νικητές].
 3. Ακολούθως, θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές, οι οποίοι θα λάβουν δώρο από ένα “IPHONE 15” έκαστος, χωρητικότητας 256GB. H Vodafone δεν δεσμεύεται για το χρώμα και τη χωρητικότητα του δώρου[Β’ Νικητές].
 • Στη συνέχεια, θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές, οι οποίοι θα λάβουν δώρο από ένα “Apple Watch ULTRA 49mm Titanium” έκαστος. H Vodafone δεν δεσμεύεται για το χρώμα και τη χωρητικότητα του δώρου [Γ’ Νικητές].
 1. Αμέσως μετά θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές, οι οποίοι θα λάβουν δώρο έκαστος από μια δωροεπιταγή ποσού 1000€ της πλατφόρμας “AIRBNB” έκαστος για ενοικίαση σπιτιού/καταλύματος σε οποιοδήποτε μέρος οι ίδιοι επιθυμούν [Δ’ Νικητές].
 2. Ακολούθως θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές, οι οποίοι θα λάβουν δώρο μια “action camera Go Pro Hero 12 Black” έκαστος [Ε’ Νικητές].
 3. Ακολούθως θα αναδειχθούν τετρακόσιοι (400) νικητές, οι οποίοι θα λάβουν δώρο ένα διπλό εισιτήριο μετ’ επιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό της SKY Express [Ε’ Νικητές].

 

 • Τέλος, θα αναδειχθούν εξακόσιοι (600) νικητές, οι οποίοι θα λάβουν ο καθένας τους δώρο, πακέτο με δωρεάν απεριόριστα data και λεπτά για ένα (1) έτος από την ενεργοποίησή του στο CU νούμερο τους [η ενεργοποίηση του πακέτου θα πραγματοποιηθεί εντός 1 εβδομάδας από την ανάδειξη εκάστου νικητή και τη σχετική ενημέρωση του], χωρίς καμία υποχρέωση ανανέωσης ή οποιουδήποτε τύπου πληρωμής
 1. Τα Δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους με χρήμα ή με άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. Διευκρινίζεται ότι τα Δώρα παρέχονται από την Vodafone «ως έχουν» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όλων των εγγυήσεων καταλληλότητας. H Vodafone δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνει καμία άλλη υποχρέωση, πλην της παράδοσης των Δώρων, η δε υλική παράδοση των Δώρων σε κάθε νικητή θα γίνει με δική του επιμέλεια και μετάβαση στον τόπο παράδοσης που αναφέρεται κάτωθι στο κεφάλαιο ΣΤ. Συνακόλουθα, τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της Vodafone. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Vodafone για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα Δώρα. Περαιτέρω, η Vodafone δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Vodafone απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρων σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
 2. Επιπλέον, η Vodafone δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση τυχόν καθυστέρησης παράδοσης ή ακύρωσης των Δώρων.
 3. Ειδικά τα εισιτήρια της SKY Express, ισχύουν για τύπου ναύλου Economy Class SKY joy, μόνο σε απευθείας πτήσεις και όχι σε αυτές με ενδιάμεσο σταθμό και για πτήσεις 2 ατομων μετ'επιστροφής από 10/01/2024 έως 31/5/2024. Εξαιρούνται οι άγονες γραμμές Ο νικητής επιβαρύνεται με τους φόρους αεροδρομίου + 0,01€. Σε περίπτωση αλλαγής η έκπτωση δεν εφαρμόζεται αυτόματα στα νέα εισιτήρια και εφαρμόζονται οι όροι και προϋποθέσεις του ναύλου. Η προσφορά δεν εφαρμόζεται συνδυαστικά με άλλες προωθητικές ενέργειες. Η εξαργύρωση του κωδικού μπορεί να γίνει μέχρι 30/11/2023.

 

Ε. Κλήρωση - Ανάδειξη Νικητών

 

 1. Από τις έγκυρες συμμετοχές στο Διαγωνισμό, με τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω στον όρο Γ, θα ανακηρυχθούν συνολικά χίλιους είκοσι τρεις (1023) νικητές εκ των συμμετεχόντων, κατόπιν κλήρωσης από τα ηλεκτρονικά συστήματα της Vodafone που εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή και στα οποία η Vodafone δεν δύναται να επέμβει ή/και να επηρεάσει, καθώς και χίλιους είκοσι τρεις (1023) επιλαχόντες κατά τη σειρά κλήρωσής τους.
 2. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 19.00 (Τοπική ώρα Ελλάδος) στα γραφεία της Vodafone [Εχελιδών 163 & Πειραιώς, Αθήνα Αττικής] μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο Ε.1. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Vodafone διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της. Η διαδικασία κλήρωσης των ανωτέρω τριών (3) πρώτων νικητών των μεγάλων δώρων [Α’ Νικητών] θα παρουσιαστεί σε “live streaming” στα “social media” του “Vodafone CU”.

 

ΣΤ. Ενημέρωση Νικητών - Παραλαβή δώρων

 

 1. Μετά την κλήρωση και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, στο οποίο στάλθηκε και το γραπτό μήνυμα (SMS) για την πρόσκληση συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό.
 2. Εφόσον η επικοινωνία με κάποιον εκ των νικητών δεν καταστεί δυνατή εντός τριών (3) ημερών από την πρώτη προσπάθεια επικοινωνίας και μετά από τρεις (3) διαδοχικές προσπάθειες επικοινωνίας που θα πραγματοποιηθούν στο δηλωθέν CU νούμερό του, η Vodafone θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τριών (3) ημερών, η Vodafone θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους χίλιους (1.000) επιλαχόντες, τότε το εν λόγω Δώρο θα ακυρωθεί.
 3. Η αγορά των καρτών REVOLUT και των δωροκαρτών AIRBNB θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της VODAFONE από την εταιρεία “SAVVY PARTNERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και θα αποδοθούν στους νικητές από τη VODAFONE. Οι νικητές θα ενημερωθούν για τα Δώρα που κέρδισαν και για τις περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν την παραλαβή τους από τη VODAFONE μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα επιβεβαιώνονται με τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας και τηλέφωνο επικοινωνίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των Δώρων.
 4. Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής των Δώρων, μπορούν να αποκλεισθούν σε περίπτωση που:
 • Για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
 • Διαπιστωθεί ότι η δήλωση συμμετοχής υποβλήθηκε από πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπληρώσει τα 18 έτη και δεν είχε λάβει την απαραίτητη προς τούτο συναίνεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα.
 • Η συμμετοχή τους δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος.
 • Κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδή.
 • Η συμμετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
 • Για οποιονδήποτε λόγο δεν αποδεχτούν τη σχετική δήλωση αποδοχής δώρου.
 1. Κατά την παραλαβή του Δώρου, οι νικητές θα πρέπει να επιδείξουν αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία καθώς και το ότι είναι ενήλικοι. Σε περίπτωση που οι νικητές δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, η παραλαβή των Δώρων είναι δυνατή μόνο κατόπιν παρουσίας των γονέων ή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης, κατά τα ορισθέντα στον όρο Γ.1. Στην ανωτέρω περίπτωση, οι νικητές βεβαιώνουν με την αποδοχή των Δώρων την ύπαρξη σχετικής συναίνεσης. Οι νικητές αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης των Δώρων.
 2. Η Vodafone απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρων σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

 

 1. Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με την επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη Vodafone να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την εταιρεία Vodafone, με σκοπό και στο πλαίσιο της διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016).

 

Ζ. Τροποποίηση Όρων – Δώρων

 

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν εύλογης αιτίας, να αλλάξει μονομερώς, οποτεδήποτε τους όρους και τα Δώρα, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η VODAFONE δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση των συμμετεχόντων, των νικητών που θα αναδειχθούν από την εν λόγω κλήρωση ή/και οιουδήποτε τρίτου.

 

Η. Περιορισμός ευθύνης της Vodafone

 

 1. Η Vodafone και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.
 2. Η Vodafone δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά για την πραγματική και νομική κατάσταση του δώρου του Διαγωνισμού.
 3. Επίσης, η Vodafone δεν συνδέεται με σχέση πρόστησης με τον κατασκευαστή του Δώρου και σε κάθε περίπτωση δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του Δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 

Θ. Λήξη Διαγωνισμού

 

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Vodafone παύει να υφίσταται. Η Vodafone δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

 

Ι. Προσωπικά Δεδομένα

 

Ο τρόπος με τον οποίο η Vodafone, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, του νικητή και των επιλαχόντων αυτού στο πλαίσιο του Διαγωνισμού περιγράφεται στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που συνοδεύει τους παρόντες Όρους ως αναπόσπαστο μέρος αυτών.

ΙΑ. Αποδοχή όρων – Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

 

 1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, της διαδικασίας κλήρωσης, του αποτελέσματος της κλήρωσης και της διαδικασίας τελικής ανάδειξης των νικητών. Οιοσδήποτε νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει/αποδεχθεί το δώρο και δεν υπογράψει τη Δήλωση παραλαβής και αποδοχής του Δώρου, β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
 2. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από τη Διοργανώτρια. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
 3. Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στο site του CU «www.vodafonecu.gr».
 4. Για πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, 13830 για ιδιώτες πελάτες.