Όροι & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού ”CU Μεγάλος Διαγωνισμός”

Α.           Διοργανώτρια Διαγωνισμού

 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «VODAFONE – PANAFON» (καλούμενη εφεξής η «Vodafone»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Τζαβέλλα αρ. 1-3, Τ.Κ. 15231, διοργανώνει την παρακάτω προωθητική ενέργεια μέσω διαγωνισμού με τίτλο «CU Μεγάλος Διαγωνισμός» (καλούμενη εφεξής ο «Διαγωνισμός») με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και θα ενημερώνονται διαρκώς κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στον σύνδεσμο Όροι & προϋποθέσεις Διαγωνισμού “ CU Μεγάλος Διαγωνισμός” του επίσημου διαδικτυακού τόπου του Vodafone CU «www.vodafonecu.gr» (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»).
 2. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης του νικητή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.
 3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά αυτοδίκαιη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων και των διαδικασιών του Διαγωνισμού, όπως περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη και όπως επικαιροποιούνται στο Διαδικτυακό Τόπο χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω επιβάρυνση ή έτερη υποχρέωση της Vodafone.

 

Β.           Διάρκεια Διαγωνισμού

 1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την 15η Μαρτίου 2024 και ώρα 18:00:00 π.μ. (Τοπική ώρα Ελλάδος) έως και την 22η Απριλίου 2024 και ώρα 23:59:59 μ.μ. (Τοπική ώρα Ελλάδος) (εφεξής η «Διάρκεια»).
 2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 22η Απριλίου 2024 ή της νέας ημερομηνίας, που θα οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόµενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες µε τη συμμέτοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Vodafone, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε την παράδοση των µη παραδοθέντων δώρων, είτε οιαδήποτε αποζημίωση.

 

Γ.           Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν αποκλειστικά και μόνο όλοι ανεξαιρέτως οι συνδρομητές Vodafone CU (υπάρχοντες ή νέοι), οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιριών του ομίλου Vodafone, καθώς και οι συγγενείς τους α' και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους και οι υπάλληλοι των συνεργαζόμενων με τη Vodafone εταιρειών. Επίσης από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιριών “McVictor & Hamilton A.E” και “SAVVY PARTNERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, οι οποίες θα αναλάβουν την προωθητική/διαφημιστική καμπάνια του διαγωνισμού.
 3. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους η συμμετοχή είναι δυνατή μόνο δια της συναίνεσης των γονέων ή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα, ενώ για την παραλαβή του Δώρου, σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές, απαιτείται και η φυσική παρουσία των γονέων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα προσώπων. Αρκεί η παρουσία του ενός γονέα ή ασκούντος τη γονική μέριμνα προσώπου, εφόσον φέρει εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη από τον έτερο γονέα ή ασκούντα τη γονική μέριμνα, ως προς την παραλαβή του Δώρου.
 4. Απαραίτητη είναι η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων καθώς και η δήλωση ότι έχουν διαβάσει και κατανοούν την δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά την είσοδο στον Διαδικτυακό Τόπο όπου βρίσκονται αναρτημένοι οι όροι του Διαγωνισμού.
 5. Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται καμία οικονομική επιβάρυνση και καμία εν γένει οικονομική διακινδύνευση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Οι νικητές που θα κερδίσουν τα κατωτέρω δώρα, θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης.
 6. Η Vodafone θα επικοινωνήσει με τους συνδρομητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό μέσω γραπτού μηνύματος (“SMS”), το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έναν σύνδεσμο που θα οδηγεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Vodafone στον οποίο θα είναι αναρτημένοι οι Όροι & Προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό καθώς και η δήλωση προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 7. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ύπαρξη ενεργοποιημένου νούμερου καρτοκινητού CU.
 8. Οι συνδρομητές του Vodafone CU θα πρέπει να “μπουν” στο My CU App στη σχετική σελίδα του διαγωνισμού και να αποδεχτούν τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. Από εκείνη τη στιγμή δικαιούνται μια συμμετοχή στην κλήρωση.
 9. Ακολούθως εφόσον επιθυμούν να αυξήσουν τις συμμετοχές τους στην κλήρωση, αυξάνοντας ταυτόχρονα την πιθανότητα να κερδίσουν ένα από τα δώρα μπορούν να “μαζέψουν κρυστάλλους” με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους και να “ανέβουν επίπεδο” στο διαγωνισμό, διεκδικώντας τον τίτλο “CU HERO” που αντιστοιχεί σε 20 συμμετοχές στην τελική κλήρωση ή τον τίτλο “CU LEGEND” που αντιστοιχεί σε 200 συμμετοχές στην τελική κλήρωση. Παρακάτω οι απαιτούμενοι κρύσταλλοι ανά level:
 • CU Explorer: 0- 14.999 κρύσταλλοι ​ à 2 συμμετοχές
 • CU Hero: 000 – 39.999​ κρύσταλλοι à 20 συμμετοχές
 • CU Legend: 000και πλέον κρύσταλλοι à 200 συμμετοχές.
 1. Οι τρόποι συλλογής κρυστάλλων, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και χωρίς καμία εν γένει οικονομική διακινδύνευση των συμμετεχόντων, περιγράφονται παρακάτω:
 • Παίζοντας δωρεάν οποιαδήποτε πίστα του παιχνιδιού “Big Bang” στο “CU Big Bang App”, το οποίο όλοι οι “Vodafone CU συνδρομητές” μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν στα “smartphones” προς. Μέσω αυτού του τρόπου μπορούν να συλλέξουν από 0 έως 600 κρυστάλλους ανά παιχνίδι. Κάθε Vodafone CU συνδρομητής δικαιούται να παίξει 15 φορές ανά εβδομάδα.
 • Επισκεπτόμενοι ένα κατάστημα Vodafone, χωρίς απολύτως καμία υποχρέωση αγοράς οποιοδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας, θα λαμβάνουν 2.500 κρυστάλλους ζητώντας το από τους υπαλλήλους του καταστήματος
 • Με τη λήψη και ενεργοποίηση νέου “Vodafone CU αριθμού”, χωρίς υποχρέωση ανανέωσης χρηματικού υπολοίπου ή αγοράς πακέτου ομιλίας και δεδομένων (“data”).
 • Με την υποβολή και ολοκλήρωση αίτησης φορητότητας του αριθμού προς το “Vodafone CU”, χωρίς υποχρέωση ανανέωσης χρηματικού υπολοίπου ή αγοράς πακέτου. Θα λάβουν 6.000 κρυστάλλους.
 • Με την ενεργοποίηση οποιουδήποτε πακέτου που παρέχει το “Vodafone CU” μέσω του “My CU App”. Οι παρεχόμενοι κρύσταλλοι αυξάνονται ανάλογα με το κόστος του πακέτου. Θα λάβουν από 2.000 μέχρι 16.000 κρυστάλλους ανάλογα με το πακέτο που ενεργοποίησαν.
 • Με την ενεργοποίηση οποιουδήποτε “bonus” ανανέωσης του “CU Shake”, δωρεάν ή πληρωτέου, οι πελάτες θα λαμβάνουν και κρυστάλλους για τον διαγωνισμό ανάλογα με την αξία ανανέωσης που θα κάνουν. Οι παρεχόμενοι κρύσταλλοι θα κυμαίνονται από 4.000 έως 7.000.
 • Κάνοντας “login”, δωρεάν, μια φορά την ημέρα στο “My CU App” και ενεργοποιώντας το “daily data bonus” που προσφέρει 100ΜΒ για 24 ώρες. Θα λάβουν 400 κρυστάλλους.
 • Ενεργοποιώντας το Xmas Unlimited Month promo, που κοστίζει 13,5€ και παρέχει απεριόριστα δεδομένα για 30 ημέρες. Θα λάβουν 16.000 κρυστάλλους.
 • Εξαργυρώνοντας κωδικό από το πρόγραμμα επιβράβευσης, CU Around. Θα λάβουν 1000 κρυστάλλους.

Οι προσφερόμενοι κρύσταλλοι απεικονίζονται και στη σελίδα του διαγωνισμού αλλά και δίπλα από κάθε σχετική ενέργεια.

Επίσης οι συνδρομητές μέσω της σελίδας του διαγωνισμού στο “My CU App”, μπορούν να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή για τους κρυστάλλους που έχουν συλλέξει, το επίπεδο (“level”), στο οποίο βρίσκονται και τις συμμετοχές που αντιστοιχούν στο κάθε επίπεδο.

 1. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα (βάση δεδομένων) και αποκτούν αυτοδίκαια και άνευ ετέρου, σήμανση για την ακριβή ημερομηνία και ώρα συμμετοχής και βάσει αυτής, αύξοντα αριθμό για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Η Vodafone δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση γραμμών, πτώση server) τα διατηρούμενα αρχεία καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
 2. Σε περίπτωση που, κατά την κρίση της Vodafone, η συμμετοχή δεν ανταποκρίνεται στους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού ή η συμμετοχή αποτελεί, κατά την κρίση της Vodafone, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, η Vodafone δύναται ανά πάσα στιγμή και σε κάθε στάδιο του Διαγωνισμού να αποκλείσει τη συμμετοχή, σε περίπτωση δε συμμετοχής που έχει ήδη ανακηρυχθεί ως νικήτρια, η Vodafone δύναται να κηρύξει έκπτωτη από το βραβείο τη σχετική συμμετοχή.

 

Δ.           Δώρα Διαγωνισμού

 1. Στο Διαγωνισμό θα αναδειχθούν, κατόπιν κλήρωσης μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της Vodafone, χίλιοι πενήντα εννέα (1059) νικητές και τα δώρα θα κατανεμηθούν ως εξής:
  1. Αρχικά, θα αναδειχθούν τέσσερις (4) νικητές, οι οποίοι θα λάβουν leasing χρονικής διάρκειας 12 μήνών από την εταιρία “INSTACAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, (εφ’ εξής η “INSTACAR”). [Α’ Νικητές].

Για το συγκεκριμένο δώρο, ισχύουν τα εξής:

 • Το leasing αφορά αποκλειστικά αυτοκίνητο μάρκας VW, μοντέλο Polo.
 • Η παροχή του δώρου αποτελεί χορηγία της εταιρείας “INSTACAR”, η οποία θα καλύψει εξολοκλήρου το κόστος απόδοσης του.
 • Για την παραχώρηση του οχήματος, ο νικητής απαιτείται να διαθέτει δίπλωμα κατηγορίας B.
 • Πριν την παροχή του δώρου θα προηγηθεί σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ της “INSTACAR” και του νικητή. Ο νικητής αποδέχεται την ευθύνη του για τυχόν φθορές που προκληθούν στο όχημα καθώς και για τα πρόσθετα χιλιόμετρά που τυχόν διανύσει (όριο σύμβασης : 1.667 χλμ/μήνα).
 • Το Δώρο του Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένο, είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλο δώρο, σε οποιαδήποτε τιμή.
 • Τόσο η Vodafone όσο και η INSTACAR δεν φέρουν καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το παραπάνω Δώρο, εκτός της παράδοσής αυτού στο νικητή.
 • Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι των Εταιρειών.
 1. Στη συνέχεια, θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής που θα κερδίσει ένα ταξίδι για όποιο προορισμό επιθυμεί. [Β’ Νικητής].

Για το συγκεκριμένο δώρο, ισχύουν τα εξής:

 • Το δώρο θα έχει ισχύ 2 χρόνια από την ημέρα αποδοχής.
 • Το δώρο δεν ανταλλάσσεται με άλλο ή με την αξία του σε χρηματικό ποσό.
 • Το ποσό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη Vodafone για κάλυψη του ταξιδιού είναι αξίας 6.000€.
 • Οτιδήποτε χρειάζεται για την κάλυψη των αναγκών του ταξιδιού το οποίο είναι μεγαλύτερο της παραπάνω αξίας, θα χρειαστεί να πληρωθεί από τον/την νικητή/νικήτρια.
 • Εάν το παραπάνω ποσό καλύπτει ταξίδι για παραπάνω από ένα άτομο, είναι αποδεκτό.
 • Ο προορισμός, και όλες οι λεπτομέρειες για τον προγραμματισμό του δώρου, θα γίνουν αποκλειστικά σε συνεννόηση με το Manessis Travel s.a.
 • Ο/Η νικητής/νικήτρια θα αφού αποδεχτούν το δώρο, θα χρειαστεί να επικοινωνήσουν με το Manessis Travel s.a. , με την κυρία Φωτεινή Ανανίδου στο τηλέφωνο: +302103290167 ή στο email: fananidou@manessistravel.gr, να δώσουν τα στοιχεία τους και από εκεί και η Vodafone αποδεσμευέται.
 • Η Vodafone έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει τα στοιχεία του/της νικητή/νικήτριας με το Manessis Travel s.a.
 • Αμέσως μετά, θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής που θα κερδίσει ένα ταξίδι στη Φινλανδία στο Kakslautannen arctic resort για δύο άτομα με ημιδιατροφή σε igloo με γυάλινη οροφή παρατήρηση Aurora Borealis. [Γ’ Νικητής].
 1. Στη συνέχεια, θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές που θα κερδίζουν από μία προπληρωμένη κάρτα αξίας 3.000€ έκαστος. [Δ’ Νικητής].
 2. Ακολούθως, θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές, οι οποίοι θα λάβουν δώρο έκαστος από μια δωροεπιταγή ποσού 1000€ της πλατφόρμας “AIRBNB” έκαστος για ενοικίαση σπιτιού/καταλύματος σε οποιοδήποτε μέρος οι ίδιοι επιθυμούν [Ε’ Νικητές].
 3. Αμέσως μετά, θα αναδειχθούν τέσσερις (4) νικητές, οι οποίοι θα λάβουν δώρο από μία δωροεπιταγή αξίας 500€ έκαστος για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για αγορές από το Public. [ΣΤ’ Νικητές].
 • Στη συνέχεια θα αναδειχθούν δέκα (10) νικητές, οι οποίοι θα λάβουν δώρο 50 κουπόνια συνολικής αξίας 500€ έκαστος για παραγγελίες μέσω του efood. Η προσφορά ισχύει για παραγγελίες στην κατηγορία “φαγητό & καφές” και για το Efood Market (εξαιρούνται τα καταστήματα "Σκλαβενίτης"). H προσφορά ισχύει για παραγγελίες στο efood.gr ή στο application του efood. Η προσφορά ισχύει για πληρωμή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή Paypal. Κάθε κουπόνι ισχύει για μια παραγγελία και τα κουπόνια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά. Η προσφορά ισχύει όλες τις ημέρες της εβδομάδας.Τα κουπόνια ισχύουν έως και τις 31/12/2024. [Ζ’ Νικητές].
 • Ακολούθως, θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές, οι οποίοι θα λάβουν δώρο από 1 Xiaomi Electric Scooter 4 Lite έκαστος. [Η’ Νικητές].
 1. Στη συνέχεια, θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές, οι οποίοι θα λάβουν δώρο από μία SMART τηλεόραση & την υπηρεσία Vodafone TV για 1 χρόνο ΔΩΡΕΑΝ. [Θ’ Νικητές].
 2. Αμέσως μετά, θα αναδειχθούν οκτώ (8) νικητές, οι οποίοι θα λάβουν δώρο από 1 δωροεπιταγή αξίας 200€ εκαστος για χρήση στο Sake Tattoo Crew. [I’ Νικητές].

Για το συγκεκριμένο δώρο, ισχύουν τα εξής:

 • Κάθε Δωροκάρτα ισχύει αποκλειστικά για χρήση από ένα άτομο.
 • Το κάθε δώρο δεν μπορεί να μοιραστεί μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων.
 • Το Δώρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Tattoo ή piercing, για ένα από τα δύο ή για συνδυασμό των 2.
 • Στην περίπτωση που η υπηρεσία που θέλει να κάνει ο/η νικητής/νικήτρια, ξεπερνάει το ποσό των 200€, τότε θα χρειαστεί να πληρωθεί η διαφορά από τον/την νικητή/νικήτρια.
 • Στην περίπτωση που το δωρό χρησιμοποιηθεί για υπηρεσία tattoo, τότε αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί σε ένα ραντεβού
 • Η ισχύς του δώρου θα είναι από την ημερομηνία αποδοχής του μέχρι την ίδια ημερομηνία του επόμενου έτους.
 • Η ημερομηνία που θα κλείσει ο κάθε νικητής/νικήτρια το ραντεβού για το tattoo, θα ρυθμιστεί κατόπιν συνεννόησης με το Sake Tattoo Crew καθώς και τη διαθεσιμότητα του εκάστοτε καλλιτέχνη.
 • Ο/Η νικητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 18 έτη.
 • Για τη χρήση του δώρου για piercing θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με το Sake Tattoo Crew.
 • Η Vodafone έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει τα στοιχεία του/της νικητή/νικήτριας με το Sake Tattoo Crew.
 • Μετά την αποδοχή των δώρων και την πρώτη επικοινωνία των νικητών με το Sake Tattoo Crew η Vodafone αποδεσμεύεται με οτιδήποτε έχει να κάνει με την απόδοση και ολοκλήρωση των υπηρεσιών που προσφέρει το δώρο.
  1. Ακολούθως, θα αναδειχθούν είκοσι (20) νικητές, οι οποίοι θα λάβουν δώρο από 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα από την Blue Star Ferries έκαστος. Οι δέκα (10) πρώτοι θα λάβουν εισιτήρια για τις Κυκλάδες σε οικονομική θέση και οι επόμενοι δέκα (10) για τα Δωδεκάνησα σε δίκλινη καμπίνα. Η προσφορά ισχύει έως 31/12/2024, εκτός Περιόδου Πάσχα 26/04 – 12/05/2024, τριημέρου Αγ. Πνεύματος 21-24/06/2024 και της Καλοκαιρινής Περιόδου 14/07 – 27/08/2024 και αναλόγως διαθεσιμότητας. Για τις κρατήσεις θέσεων και την έκδοση εισιτηρίων παρακαλούνται οι δικαιούχοι να επικοινωνήσουν έγκαιρα, τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρησή τους με το Call Center της BLUE STAR FERRIES στο τηλ.: 210 8919800. Τα εισιτήρια είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και δεν μπορούν να πωληθούν από τον δικαιούχο / νικητή του διαγωνισμού. Η προσφορά ισχύει για το συγκεκριμένο προορισμό, για το συγκεκριμένο παραπάνω χρονικό διάστημα και δε δύναται να δοθεί παράταση χρόνου πραγματοποίησης του ταξιδιού. Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση της ημερομηνίας της επιστροφής εφόσον έχει πραγματοποιηθεί το πρώτο σκέλος του ταξιδιού. Η BLUE STAR FERRIES διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει τα δρομολόγιά της ή να αλλάξει τα πλοία της εφόσον κριθεί απαραίτητο. [K’ Νικητές].
 • Τέλος, θα αναδειχθούν χίλιοι (1000) νικητές, οι οποίοι θα λάβουν ο καθένας τους δώρο, πακέτο με δωρεάν απεριόριστα data και λεπτά για ένα (1) έτος από την ενεργοποίησή του στο CU νούμερο τους [η ενεργοποίηση του πακέτου θα πραγματοποιηθεί εντός 1 εβδομάδας από την ανάδειξη εκάστου νικητή και τη σχετική ενημέρωση του], χωρίς καμία υποχρέωση ανανέωσης ή οποιουδήποτε τύπου πληρωμής [L’ Νικητές].
 1. Τα Δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους με χρήμα ή με άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. Διευκρινίζεται ότι τα Δώρα παρέχονται από την Vodafone «ως έχουν» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όλων των εγγυήσεων καταλληλότητας. H Vodafone δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνει καμία άλλη υποχρέωση, πλην της παράδοσης των Δώρων, η δε υλική παράδοση των Δώρων σε κάθε νικητή θα γίνει με δική του επιμέλεια και μετάβαση στον τόπο παράδοσης που αναφέρεται κάτωθι στο κεφάλαιο ΣΤ. Συνακόλουθα, τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της Vodafone. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Vodafone για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα Δώρα. Περαιτέρω, η Vodafone δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Vodafone απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρων σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
 2. Επιπλέον, η Vodafone δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση τυχόν καθυστέρησης παράδοσης ή ακύρωσης των Δώρων.

 

Ε.           Κλήρωση - Ανάδειξη Νικητών

 1. Από τις έγκυρες συμμετοχές στο Διαγωνισμό, με τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω στον όρο Γ, θα ανακηρυχθούν χίλιοι πενήντα εννέα (1059) νικητές εκ των συμμετεχόντων, κατόπιν κλήρωσης από τα ηλεκτρονικά συστήματα της Vodafone που εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή και στα οποία η Vodafone δεν δύναται να επέμβει ή/και να επηρεάσει, καθώς και χίλιοι πενήντα εννέα (1059)  επιλαχόντες κατά τη σειρά κλήρωσής τους.
 2. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου 2024 και ώρα 19.00 (Τοπική ώρα Ελλάδος) στα γραφεία της Vodafone [Εχελιδών αρ. 163, Αθήνα Αττικής] μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο Ε.1. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Vodafone διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της. Η διαδικασία κλήρωσης των ανωτέρω τεσσάρων (4) πρώτων νικητών των μεγάλων δώρων [Α’ Νικητών] θα παρουσιαστεί σε “live streaming” στα “social media” του “Vodafone CU”.

 

ΣΤ.         Ενημέρωση Νικητών - Παραλαβή δώρων

 1. Μετά την κλήρωση και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, στο οποίο στάλθηκε και το γραπτό μήνυμα (SMS) για την πρόσκληση συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό.
 2. Εφόσον η επικοινωνία με κάποιον εκ των νικητών δεν καταστεί δυνατή εντός τριών (3) ημερών από την πρώτη προσπάθεια επικοινωνίας και μετά από τρεις (3) διαδοχικές προσπάθειες επικοινωνίας που θα πραγματοποιηθούν στο δηλωθέν CU νούμερό του, η Vodafone θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τριών (3) ημερών, η Vodafone θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους χίλιους πενήντα εννέα (1059) επιλαχόντες, τότε το εν λόγω Δώρο θα ακυρωθεί.
 3. Η αγορά των δωροκαρτών AIRBNB θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της VODAFONE από την εταιρεία “SAVVY PARTNERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και θα αποδοθούν στους νικητές από τη VODAFONE. Οι νικητές θα ενημερωθούν για τα Δώρα που κέρδισαν και για τις περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν την παραλαβή τους από τη VODAFONE μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα επιβεβαιώνονται με τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας και τηλέφωνο επικοινωνίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των Δώρων.
 4. Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής των Δώρων, μπορούν να αποκλεισθούν σε περίπτωση που:
 • Για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
 • Διαπιστωθεί ότι η δήλωση συμμετοχής υποβλήθηκε από πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπληρώσει τα 18 έτη και δεν είχε λάβει την απαραίτητη προς τούτο συναίνεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα.
 • Η συμμετοχή τους δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος.
 • Κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδή.
 • Η συμμετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
 • Για οποιονδήποτε λόγο δεν αποδεχτούν τη σχετική δήλωση αποδοχής δώρου.
 1. Κατά την παραλαβή του Δώρου, οι νικητές θα πρέπει να επιδείξουν αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία καθώς και το ότι είναι ενήλικοι. Σε περίπτωση που οι νικητές δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, η παραλαβή των Δώρων είναι δυνατή μόνο κατόπιν παρουσίας των γονέων ή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης, κατά τα ορισθέντα στον όρο Γ.1. Στην ανωτέρω περίπτωση, οι νικητές βεβαιώνουν με την αποδοχή των Δώρων την ύπαρξη σχετικής συναίνεσης. Οι νικητές αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης των Δώρων.
 2. Η Vodafone απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρων σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

 

 

Ζ.           Τροποποίηση Όρων – Δώρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν εύλογης αιτίας, να αλλάξει μονομερώς, οποτεδήποτε τους όρους και τα Δώρα, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η VODAFONE δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση των συμμετεχόντων, των νικητών που θα αναδειχθούν από την εν λόγω κλήρωση ή/και οιουδήποτε τρίτου.

 

Η.          Περιορισμός ευθύνης της Vodafone

 1. Η Vodafone και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.
 2. Η Vodafone δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά για την πραγματική και νομική κατάσταση του δώρου του Διαγωνισμού.
 3. Επίσης, η Vodafone δεν συνδέεται με σχέση πρόστησης με τον κατασκευαστή του Δώρου και σε κάθε περίπτωση δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του Δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 

Θ.          Λήξη Διαγωνισμού

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Vodafone παύει να υφίσταται. Η Vodafone δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

 

Ι.            Προσωπικά Δεδομένα

Ο τρόπος με τον οποίο η Vodafone, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, του νικητή και των επιλαχόντων αυτού στο πλαίσιο του Διαγωνισμού περιγράφεται στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που συνοδεύει τους παρόντες Όρους ως αναπόσπαστο μέρος αυτών.  

 

ΙΑ.         Αποδοχή όρων – Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

 1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, της διαδικασίας κλήρωσης, του αποτελέσματος της κλήρωσης και της διαδικασίας τελικής ανάδειξης των νικητών. Οιοσδήποτε νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει/αποδεχθεί το δώρο και δεν υπογράψει τη Δήλωση παραλαβής και αποδοχής του Δώρου, β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
 2. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από τη Διοργανώτρια. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
 3. Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στο site του CU «www.vodafonecu.gr».
 4. Για πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, 13830 για ιδιώτες πελάτες.