Είσαι νέος χρήστης;
Κάνε εγγραφή

Freedom Pass/Data: 50GB για 5 μήνες ΔΩΡΕΑΝ

Είσαι 15 έως 17 ετών και είσαι δικαιούχος του Freedom Pass/Data;

Ενεργοποίησε την δωρεάν παροχή που δικαιούσαι και θα έχεις 50GB ΔΩΡΕΑΝ για 5 μήνες (155 ημέρες) για να τα καταναλώσεις όπως εσύ θες!


Μάθε περισσότερα για τον Freedom Pass/Data

Όλοι οι νέοι ηλικίας 15-17 ετών που έχουν λάβει τουλάχιστον την πρώτη ή τη μοναδική δόση του εμβολίου στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοιού Covid-19 μέχρι και την 31.12.2021, δικαιούνται πακέτο δεδομένων 50GB για 5 μήνες (Freedom Pass/Data). Η προσφορά αποδίδεται σε έναν ενεργό αριθμό κινητής τηλεφωνίας ανεξαρτήτως του είδους της σύνδεσης (συμβόλαιο, καρτοκινητό, εταιρική, ιδιωτική κλπ).

Οι δικαιούχοι της προσφοράς πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια προκειμένου να ενεργοποιήσουν το Freedom Pass/Data στο κινητό τους:


  • Να είναι νέοι ηλικίας 15-17 ετών που έχουν λάβει τουλάχιστον την πρώτη ή τη μοναδική δόση του εμβολίου στο πλαίσιο του του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοιού Covid-19 μέχρι και την 31.12.2021 και
  • Να έχει υποβάλλει αίτηση, η οποία να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.2021, είτε α) στην ειδική εφαρμογή (datapass.gov.gr) η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής πύλης της δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) , είτε β) σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).

ΠΡΟΣΟΧΗ: H παροχή χορηγείται μια φορά ανά Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) εμβολιασθέντος και ανά σύνδεση κινητής τηλεφωνίας. Απαιτείται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) ή ο Προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή ο Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α) του εμβολιασθέντος. Η σύνδεση κινητής που θα λάβει την προσφορά, θα πρέπει να είναι ενεργή, χωρίς φραγή εισερχομένων ή εξερχομένων κλήσεων λόγω οφειλών ή λήξης του χρηματικού υπολοίπου αν πρόκειται για σύνδεση καρτοκινητής.

Για τη χορήγηση της προσφοράς , ένας εκ των εχόντων την επιμέλεια του ανήλικου εμβολιασθέντος εισέρχεται σε ειδική εφαρμογή (datapass.gov.gr), προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής πύλης της δημόσιας Διοίκησης στην ιστοσελίδα gov.gr, με τους προσωπικούς του κωδικούς της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet) και αιτείται την έκδοση Freedom Pass/Data για συγκεκριμένο αριθμό κινητής τηλεφωνίας, δηλώνοντας:

Α) τον πάροχο (Vodafone) & τον αριθμό της σύνδεσης που θα λάβει την προσφορά
Β) τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) ή τον Προσωρινό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α) του εμβολιασθέντος
Γ) τα στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο και , προαιρετικά, email)

Για την υποβολή της αίτησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιβεβαίωση του κινητού τηλεφώνου και του email (εφόσον έχει συμπληρωθεί).

H παροχή χορηγείται μια φορά ανά Α.Μ.Κ.Α. εμβολιασθέντος.

Η προσφορά παραμένει ενεργή για διάρκεια 5 μηνών (155 ημέρες) από την ενεργοποίησή της εκτός εάν τα δεδομένα καταναλωθούν πριν την πάροδο του άνω χρονικού διαστήματος. Επίσης σε περίπτωση αλλαγής παρόχου (φορητότητας) η προσφορά απενεργοποιείται αυτόματα.

Εναλλακτικά, ο έχων την επιμέλεια του εμβολιασθέντος μπορεί να αιτηθεί την ενεργοποίηση της προσφοράς μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Ελέγξε τις οδηγίες και τις συχνές ερωτήσεις που υπάρχουν στην ειδική εφαρμογή (datapass.gov.gr) και σίγουρα θα βρεις την απάντηση.

Η προσφορά χορηγείται μια φορά ανά Α.Μ.Κ.Α. και ανά σύνδεση κινητής.

Δυστυχώς, δεν υποστηρίζεται η αλλαγή αριθμού μετά την υποβολή της αίτησης.

Ο έχων την επιμέλεια του εμβολιασθέντος, εκτός από την ειδική εφαρμογή, μπορεί να αιτηθεί την ενεργοποίηση της προσφοράς και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Σε αυτήν την περίπτωση η επαλήθευση των προϋποθέσεων γίνεται με αναζήτηση του Α.Μ.Κ.Α., είτε του έχοντος την επιμέλεια του εμβολιασθέντος, είτε του ίδιου του εμβολιασθέντος.

Η σύνδεση που θα λάβει την προσφορά, με τη μορφή πρόσθετου πακέτου δεδομένων για την πλοήγηση στο διαδίκτυο, θα πρέπει να είναι ενεργή, χωρίς φραγή εισερχομένων ή εξερχομένων κλήσεων λόγω οφειλών ή λήξης του χρηματικού υπολοίπου αν πρόκειται για σύνδεση καρτοκινητής. Επίσης δεν θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η προσφορά στο παρελθόν στην ίδια σύνδεση ή στο ίδιο Α.Μ.Κ.Α.

Η παροχή:

  • ισχύει 155 ημέρες από την ενεργοποίηση
  • μπορει να ενεργοποιηθεί από 11/10/21 μέχρι και 31/12/21
  • μπορεί να ενεργοποιηθεί σε Καρτοκινητό (CU, Vodafone καρτοκινητό, Vodafone International, Καρτοκινητό Ολυμπιακός, TAZA), σε Καρτοπρόγραμμα, σε συμβόλαιο κινητής για ιδιώτες ή επαγγελματίες

- Αν υπάρχουν υπολοιπόμενα MBs από άλλες προσφορές, πακέτα ή/και υπηρεσίες, προτεραιότητα στην κατανάλωση έχουν τα MBs του Freedom Pass/Data.
- Θα λάβεις sms όταν μείνει 1GB υπόλοιπο από το Freedom Pass/Data, όταν καταλωθούν τα 50GB ή/και όταν λήξει η παροχή στο κινητό σου.
- Μπορείς να χρησιμοποιήσεις 13,5GB εντός Ε.Ε. Η παροχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός Ε.Ε, σε περίπτωση ενεργοποίησης της υπηρεσίας Vodafone Πας Παντού.

Αν κάνεις κάποια από τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα σου, χάνεις το freedom pass:

- Μεταφορά από καρτοπρόγραμμα σε συμβόλαιο κινητής
- Μεταφορά από συμβόλαιο κινητής σε καρτοπρόγραμμα
- Μεταφορά από καρτοκινητό σε συμβόλαιο κινητής
- Μεταφορά από συμβόλαιο κινητής σε καρτοκινητό
- Αλλαγή παρόχου

Αν κάνεις κάποια από τις παρακάτω αλλαγές στο πρόγραμμα σου, ΔΕΝ χάνεις το freedom pass:

- Μεταφορά σε άλλο καρτοκινητό Vodafone
- Μεταφορά από καρτοκινητό σε καρτοπρόγραμμα
- Μεταφορά από καρτοπρόγραμμα σε καρτοκινητό