Κατάργηση φόρου κινητής τηλεφωνίας για νέους έως 29 ετών

Είσαι νέος έως 29 ετών ή έχεις επιμέλεια κάποιου νέου έως 29 ετών; Τέλος πια στο φόρο κινητής!

Κάνε εγγραφή στο gov.gr και από την επόμενη ανανέωση χρόνου ομιλίας δεν θα αφαιρείται ο φόρος κινητής. Έτσι θα έχεις το 100% της κάρτας ανανέωσης σου διαθέσιμη προς χρήση στο CU αριθμό σου.

Πάτα το κουμπί και δήλωσε τώρα το CU νούμερο σου για απαλλαγή φόρου.


FAQS

To Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και καρτοκινητής τηλεφωνίας είναι η ειδική εφαρμογή διαχείρισης της κεντρικής βάσης των δικαιούχων απαλλαγής τελών κινητής τηλεφωνίας. Σκοπός του Μη.Δ.Α.Τε είναι η καταχώριση των δικαιούχων απαλλαγής τελών κινητής τηλεφωνίας και η ενημέρωση των παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας με τους αριθμούς κινητού τηλεφώνου των δικαιούχων για την εφαρμογή της απαλλαγής.

Δικαιούχοι είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα από 15 έως 29 ετών που διαθέτουν αριθμό κινητού τηλεφώνου σε ελληνικό πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος έως και την 31η Δεκεμβρίου του περασμένου έτους.

Στο Μη.Δ.Α.Τε μπορείτε να υποβάλετε αίτηση με δύο τρόπους : α) ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με χρήση των προσωπικών κωδικών / διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί TAXISnet), β) με φυσική παρουσία στα Κ.Ε.Π..

1) Εφόσον έχετε προσωπικούς κωδικούς / διαπιστευτήρια της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί TAXISnet) μπορείτε να συνδεθείτε ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Μη.Δ.Α.Τε όπου θα χρειαστεί να καταχωρίσετε: • τον ΑΜΚΑ ή τον ΠΑΑΥΠΑ σας και • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου για τον οποίο αιτείστε την απαλλαγή τελών, στον οποίο θα λάβετε κωδικούς μιας χρήσης (OTP – One Time Password), ώστε να επιβεβαιωθεί ότι σας ανήκει.

2) Εφόσον δεν έχετε προσωπικούς κωδικούς / διαπιστευτήρια της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί TAXISnet), μπορείτε να μεταβείτε σε κάποιο Κ.Ε.Π., όπου θα χρειαστεί: • να έχετε μαζί σας ένα ταυτοποιητικό σας έγγραφο (βλ. ερώτηση 10), • να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ και προαιρετικά τον ΑΦΜ σας, • να έχετε μαζί σας το κινητό τηλέφωνο, για τον αριθμό του οποίου θα αιτηθείτε απαλλαγή τελών, ώστε να λάβετε κωδικό μιας χρήσης (OTP – One Time Password) και να επιβεβαιωθεί ότι σας ανήκει.

Στο Μη.Δ.Α.Τε. η αίτηση υποβάλλεται από τον έχοντα την επιμέλεια του ανήλικου δικαιούχου καταχωρίζοντας επιπρόσθετα και τον δικό του ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ.

Όχι, στο Μη.Δ.Α.Τε μπορεί να δηλωθεί ένας μόνο αριθμός κινητού τηλεφώνου ανά δικαιούχο. Αν έχετε την επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων δικαιούχων μπορείτε να αιτηθείτε την απαλλαγή για κάθε έναν από αυτούς δηλώνοντας τους αντίστοιχους αριθμούς κινητού τηλεφώνου.

Δεν είναι απαραίτητο ο αριθμός κινητού που δηλώνετε στο Μη.Δ.Α.Τε να είναι καταχωρισμένος στο όνομά σας / ΑΦΜ σας στον πάροχο.

Προσπαθώ να καταχωρίσω αίτηση για το ανήλικο παιδί μου, αλλά μου εμφανίζει μήνυμα «Δεν επιβεβαιώνεται η επιμέλεια από εσάς για τον ΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ που καταχωρίσατε». Τι πρέπει να κάνω;

Οι έλεγχοι για τη σχέση επιμέλειας γίνονται με άντληση στοιχείων από το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών (οικογενειακή μερίδα του Δήμου σας) ή το έντυπο Ε1 της πιο πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ΑΑΔΕ. Εφόσον η σχέση επιμέλειας δεν επιβεβαιωθεί, συνίσταται ο έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων σας στους εν λόγω φορείς. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να μεταβείτε σε Κ.Ε.Π. για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αίτησης εγγραφής του ανηλίκου υπό την επιμέλειά σας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για την αντικατάσταση του δηλωθέντος αριθμού κινητού τηλεφώνου, θα πρέπει να προβείτε σε διαγραφή της υποβληθείσας αίτησής σας και καταχώριση νέας.

Σε περίπτωση που ο αριθμός κινητού τηλεφώνου δεν εξυπηρετείται από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας τον οποίο δηλώσατε ή ο αριθμός του κινητού που καταχωρίσατε δεν δικαιούται απαλλαγή, επιστρέφεται σχετικός κωδικός σφάλματος και η αίτηση εγγραφής ακυρώνεται. Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθυνθείτε στον πάροχό σας.

Οι λόγοι που μπορεί να ακυρωθεί η απαλλαγή σας είναι οι εξής: • έχετε υπερβεί το ηλικιακό όριο (30 έτη), • ο πάροχος έχει προβεί σε διαγραφή της αίτησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθυνθείτε στον πάροχό σας.

Όχι, δεν είναι αποδεκτή η δήλωση αριθμού κινητού τηλεφώνου που λειτουργεί σε δίκτυο παρόχου κινητής του εξωτερικού.

Σε περίπτωση που η αίτησή σας εμφανίζεται ως “Απενεργοποιημένη από τον πάροχο” θα πρέπει να προχωρήσετε σε διαγραφή της από το Μη.Δ.Α.Τε. Εφόσον δικαιούστε απαλλαγή τελών μπορείτε να προβείτε σε νέα καταχώριση αίτησης.

Σε περίπτωση φορητότητας αριθμού κινητού τηλεφώνου που είναι εγγεγραμμένος στο Μη.Δ.Α.Τε, ο πάροχος από τον οποίο μεταφέρετε τη συνδρομή σας ενημερώνει το Μη.Δ.Α.Τε για τον νέο πάροχο. Στη συνέχεια το Μη.Δ.Α.Τε ενημερώνει για την απαλλαγή τελών τον νέο πάροχο και τη σχετική εγγραφή. Σε περίπτωση που η αίτησή σας εμφανίζεται στο Μη.Δ.Α.Τε σε κατάσταση “Αποτυχία Φορητότητας” θα πρέπει να διαγράψετε την αρχική αίτησή σας και να προβείτε σε καταχώριση νέας αίτησης.

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δηλώθηκαν στο Μη.Δ.Α.Τε , η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης τηρεί όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών, καθώς και τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση.

Πάρε SIM Online

Εάν δεν έχεις CU, παράγγειλε online και ΜΙΛΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ! Με κάθε online αγορά νέου αριθμού CU, κερδίζεις πολλές παροχές και δώρα.