Είσαι νέος χρήστης;
Κάνε εγγραφή

Πολιτική Ιδιωτικότητας

Εισαγωγή

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η Vodafone προβαίνει στη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και την ιστοσελίδα της.

1.1        Ποιοι είμαστε

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών», μέλος του Ομίλου Vodafone, η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Τζαβέλλα, αρ. 1-3, ΤΚ 15231 (εφεξής καλούμενη ως η «Vodafone»), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, έχει ως στόχο να προστατεύσει και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της, στην οποία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και έχει θέσει μέχρι σήμερα σε εφαρμογή μια σειρά από ενέργειες, κανόνες και διαδικασίες, προς εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσής της με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η Vodafone προβαίνει στη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η εν λόγω πολιτική μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, οι οποίες θα έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία που θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας www.vodafone.gr.

1.2        Οι αρχές μας

Η Vodafone δεσμεύεται να σέβεται το απόρρητό σας. Λαμβάνει σοβαρά υπόψη το απόρρητο, την ασφάλεια και εν γένει τη συμμόρφωσή της με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και περί απορρήτου των επικοινωνιών.

1.3        Πως να επικοινωνείτε μαζί μας

Αν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ή τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση data.privacy.gr@vodafone.com.

 

2  Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς και ο τρόπος με τον οποίο τα συλλέγουμε μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στις οποίες έχετε εγγραφεί ή χρησιμοποιείτε, με τον τρόπο με τον οποίο έχετε επικοινωνήσει («αλληλεπιδράσει») με τη Vodafone ακόμα κι αν δεν είστε πελάτης ή με βάση τις πληροφορίες που έχουμε λάβει από τρίτα μέρη με την άδειά σας να τα μοιραστούν μαζί μας.

Μπορείτε να βρείτε τους ειδικότερους όρους ενημέρωσης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά προϊόν/ υπηρεσία στην ενότητα «Ενημερώσεις Προστασίας Ιδιωτικότητας».

Η Vodafone συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενη στις ακόλουθες νόμιμες βάσεις:

Εκτέλεση σύμβασης: Η Vodafone επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασής σας ή σύναψης νέας σύμβασης μαζί σας, όπως επίσης και για να είναι σε θέση να προβεί σε ενέργειες που σχετίζονται με τα αιτήματά σας. Ενδεικτικά, η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται για να μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις, να αποστέλλετε και να λαμβάνετε γραπτά μηνύματα (SMS), να περιηγείστε στο διαδίκτυο και για να είμαστε εν γένει σε θέση να σας παρέχουμε συνδεσιμότητα. Αυτό μας επιτρέπει επίσης, να εκδίδουμε το λογαριασμό σας, με βάση τη χρήση σας και να διεξάγουμε πιστωτικούς ελέγχους, όταν υποβάλλετε σχετικό αίτημα για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.

Έννομα συμφέροντα: Στο πλαίσιο υποστήριξης των εννόμων συμφερόντων της Vodafone, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την πρόληψη της απάτης, τη διατήρηση της ασφάλειας του δικτύου και των υπηρεσιών μας και τη βελτίωσή τους. Όποτε βασιζόμαστε σε αυτή τη νόμιμη βάση για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, αξιολογούμε πάντοτε τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα για να βεβαιωθούμε ότι δεν υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ενότητα «Τα δικαιώματά σας» της παρούσας πολιτικής.

Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση: Η Vodafone ενδέχεται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφώνεται με έννομες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, λογιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, οι οποίες υπόκεινται σε αυστηρές εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες.

Συγκατάθεση: H Vodafone ενδέχεται να ζητήσει την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή σας, όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δε βασίζεται σε άλλη νόμιμη βάση, και υπό την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως ενημερωθεί με την παρούσα πολιτική για το είδος των δεδομένων, το σκοπό, την έκταση της επεξεργασίας και τους αποδέκτες αυτών. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα «Τα δικαιώματά σας» της παρούσας πολιτικής για περισσότερες πληροφορίες.

Σχετικά με τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, η Vodafone συλλέγει προσωπικά δεδομένα, όταν:

 • Αγοράζετε (online, μέσω τηλεφώνου ή σε κάποιο κατάστημα) προϊόντα ή υπηρεσίες από εμάς.
 • Εγγράφεστε για την αγορά κάποιου προϊόντος ή για την παροχή προς εσάς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με τη συμπλήρωση και υπογραφή της σχετικής Αίτησης Σύνδεσης/ Ενεργοποίησης των υπηρεσιών της Εταιρίας μας.
 • Εγγράφεστε σε υπηρεσίες προκειμένου να λαμβάνετε ηλεκτρονικές ενημερωτικές επιστολές «newsletter».
 • Ζητάτε πληροφορίες σχετικά με ένα προϊόν ή υπηρεσία, ή επικοινωνείτε μαζί μας για την υποβολή ερωτήσεων ή παραπόνων.
 • Συμμετέχετε σε έρευνες ή διαγωνισμούς.
 • Χρησιμοποιείτε το δίκτυό μας ή άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της Vodafone.
 • Επισκέπτεστε ή πλοηγήστε στην ιστοσελίδα της Vodafone.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς από άλλους οργανισμούς, εφόσον απαιτείται, όπως ενδεικτικά φορείς και οργανισμούς καταπολέμησης της απάτης, καταλόγους επιχειρήσεων και υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας.

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνικές όπως web beacons. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τον τρόπο να εξαιρεθείτε, ανατρέξτε στην ενότητα «Πολιτική cookies».

 

3  Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς εξαρτώνται από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Vodafone στις οποίες έχετε εγγραφεί ή χρησιμοποιείτε. Στις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς συγκαταλέγονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση e-mail.
 • Τις προτιμήσεις σας για συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή δραστηριότητες, εφόσον μας τις γνωστοποιήσετε ή τις συνάγουμε από τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
 • Τη μεταξύ μας επικοινωνία – όπως για παράδειγμα η καταγραφή ή μαγνητοφώνηση μίας κλήσης που πραγματοποιείτε προς κάποιο τηλεφωνικό μας κέντρο, όποτε τούτο σύμφωνα με τη νομοθεσία επιτρέπεται, ενός e-mail, μίας επιστολής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας επιχειρήσετε.
 • Πληροφορίες σχετικές με το λογαριασμό σας – όπως ημερομηνίες πληρωμής, εγγραφή σε υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία συνδέεται με έναν λογαριασμό.
 • Δεδομένα κίνησης: Πρόκειται για τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της διαβίβασης μίας επικοινωνίας σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών όπως τους τηλεφωνικούς αριθμoύς που καλείτε ή στους οποίους στέλνετε μηνύματα (ή τους αριθμούς από τους οποίους λαμβάνετε μηνύματα ή κλήσεις), την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια – όγκο των κλήσεων και των μηνυμάτων που στέλνετε ή λαμβάνετε μέσω του δικτύου.
 • Δεδομένα θέσης: Μπορεί να είναι ακριβή με τη χρήση δεδομένων του Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού (GPS) ή την αναγνώριση κοντινών κεραιών κινητής τηλεφωνίας και σημείων πρόσβασης σε δίκτυα Wi-Fi. Μπορεί να είναι λιγότερο ακριβή, για παράδειγμα, τοποθεσία που προκύπτει από τη διεύθυνση IP ή δεδομένα όπως ταχυδρομικός κωδικός, ονομασία πόλης ή περιοχής.
 • Το ιστορικό περιήγησής σας: Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, η Vodafone συλλέγει τις κατηγορίες ιστοσελίδων που έχετε περιηγηθεί στο κινητό ή στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, όπως για παράδειγμα αθλητικά, μουσική, ειδήσεις. Ωστόσο, δεν συλλέγουμε ιστορικό των ιστοσελίδων που περιηγείστε, καθώς αυτό είναι περιορισμένο για μικρό χρονικό διάστημα για να καταστεί δυνατή η σύνδεση. Χρησιμοποιούμε αυτά τα ενδιαφέροντα για να σας στείλουμε εξατομικευμένες προωθητικές επικοινωνίες ή για να σας εμφανίσουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις. Μπορείτε, όποτε το επιθυμείτε, να εξαιρεθείτε από την εν λόγω επεξεργασία μέσω των ρυθμίσεων cookies ή στην περίπτωση των προωθητικών επικοινωνιών μέσω των ρυθμίσεων σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων στις εφαρμογές της Vodafone.
 • Πληροφορίες που λαμβάνουμε από άλλες πηγές, όπως πιστωτικούς οργανισμούς, οργανισμούς πρόληψης της απάτης, και άλλους παρόχους δεδομένων: Περιλαμβάνονται σε αυτές δημογραφικά δεδομένα, δεδομένα βάσει των ενδιαφερόντων σας και της συμπεριφοράς σας στο διαδίκτυο.
 • Δεδομένα εικόνας κλειστού κυκλώματος (CCTV), όταν επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις και τα καταστήματα της Vodafone.
 • Ανατρέξτε στην ενότητα «Πολιτική cookies» για λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω cookies, web beacons και άλλων τεχνολογιών.

Επιπλέον, συλλέγουμε πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, όπως:

 • Το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών – όπως για παράδειγμα, για προβλήματα του δικτύου ή άλλα γεγονότα που επηρεάζουν τις υπηρεσίες δικτύου.
 • Λεπτομέρειες της χρήσης συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Για να σας παρέχουμε την υπηρεσία Vodafone ΤV, όπως επίσης και για να τη βελτιώνουμε, συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Vodafone TV.
 • Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο, τηρείται αρχείο. Αυτό περιλαμβάνει τον αριθμό στον οποίο καλέσατε ή στείλατε SMS ή MMS, τη διάρκεια, την ημερομηνία και την ώρα αυτής της κλήσης, την κατά προσέγγιση τοποθεσία σας τη στιγμή που πραγματοποιείται η επικοινωνία (με βάση την τοποθεσία του πλησιέστερου κελιού από το οποίο στείλατε αυτήν την κλήση ή το μήνυμα). Το ίδιο καταγράφεται επίσης κάθε φορά που λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα. Ωστόσο, δεν κρατάμε αρχείο με το περιεχόμενο των κλήσεων ή των μηνυμάτων σας.

 

4  Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Στη Vodafone πραγματοποιούμε επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφορετικούς σκοπούς, όπως:

4.1        Για την παροχή των υπηρεσιών μας

Για την επεξεργασία της παραγγελίας σας και την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών που έχετε επιλέξει

 • Για να επεξεργαζόμαστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράσατε από εμάς και να σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη της παραγγελίας σας.
 • Για να σας παρέχουμε το σχετικό προϊόν ή την υπηρεσία. Αυτό περιλαμβάνει άλλες υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία σας μαζί μας, ή υπηρεσίες που χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκεστε προκειμένου να επικοινωνούν μαζί σας σχετικά με αλλαγές στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.

Για τη χρέωση και εξυπηρέτηση πελατών

 • Για να σας τιμολογήσουμε για τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ή για να λάβουμε το κατάλληλο ποσό πίστωσης από εσάς.
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, εάν τα στοιχεία χρέωσης που μας παρείχατε πρόκειται να λήξουν ή δεν είμαστε σε θέση να λάβουμε την πληρωμή.
 • Για να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις ή ανησυχίες που μπορεί να έχετε σχετικά με το δίκτυο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

Για την αποστολή μηνυμάτων εξυπηρέτησης

 • Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω της αποστολής μηνυμάτων εξυπηρέτησης πελατών προς ενημέρωσή σας με τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε αγοράσει. Ενδεικτικά, για αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις μας, για το πρόγραμμα τιμών και τη χρήση δεδομένων, για αναβάθμιση που μπορεί να δικαιούστε, για διακοπές περιαγωγής ή υπηρεσίας.

Για την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής

 • Για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες περιαγωγής, να διασφαλίσουμε την τήρηση των δεσμεύσεών μας ως προς τη δίκαιη χρήση, την ανίχνευση και την καταπολέμηση της απάτης των δικτύων μας (και των δικτύων περιαγωγής των συνεργατών μας) και να επιλύσουμε τεχνικά θέματα που τυχόν αντιμετωπίζετε.
 • Για να κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο η Vodafone παρέχει υπηρεσίες περιαγωγής, είτε οι υπηρεσίες περιαγωγής και τα συναφή προϊόντα λειτουργούν όπως πρέπει, είτε απαιτούνται βελτιώσεις.

Η Vodafone χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα όπως το όνομα, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο κωδικός πρόσβασης, το κινητό τηλέφωνο και αρχεία κλήσεων γι’ αυτό το σκοπό. Η Vodafone συντάσσει συγκεντρωτικές και στατιστικές εκθέσεις βάσει των εν λόγω δεδομένων, οι οποίες δε σας ταυτοποιούν ατομικά. Η Vodafone ενδέχεται να συλλέγει αυτά τα προσωπικά δεδομένα και να τα ανωνυμοποιεί προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των υπηρεσιών περιαγωγής. Αυτό βοηθάει τη Vodafone στη βελτίωση των υπηρεσιών περιαγωγής χωρίς την ταυτοποίησή σας ως φυσικά πρόσωπα.

4.2        Για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας

Για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας

 • Συλλέγουμε ανώνυμες, συγκεντρωτικές πληροφορίες προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σε όλους. Καμία από αυτές τις αναλύσεις δεν συνδέεται με εσάς με οποιονδήποτε τρόπο.

Για τη διαχείριση του δικτύου μας και την κατανόηση της χρήσης του από εσάς

 • Για να προστατεύουμε το δίκτυό μας και να διαχειριζόμαστε τον όγκο των κλήσεων, των μηνυμάτων και γενικότερα τη χρήση του δικτύου. Για παράδειγμα, προσδιορίζουμε περιόδους αυξημένης χρήσης, ώστε να ελέγχουμε και να διασφαλίζουμε ότι το δίκτυο μπορεί να υποστηρίξει τον όγκο στις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.
 • Για να κατανοούμε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το δίκτυο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να αναπτύξουμε πιο ενδιαφέροντα προϊόντα και υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, καθώς και να προσωποποιήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

4.3        Προωθητικές ενέργειες και προσαρμογή των υπηρεσιών μας σε εσάς

Προωθητικές ενέργειες

 • Για να σας κρατάμε ενήμερους γενικά για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, θα σας στέλνουμε ενημερωτικά δελτία, θα σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε έρευνα ή θα σας ενημερώνουμε για προσφορές ή διαγωνισμούς. Προσαρμόζουμε αυτά τα μηνύματα με βάση τα είδη των προϊόντων και των υπηρεσιών που έχετε αγοράσει από εμάς, μόνο σε περίπτωση που μας έχετε δώσει προηγουμένως τη ρητή συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε αυτές τις πληροφορίες για το σκοπό αυτό.
 • Μπορούμε να προσαρμόσουμε περαιτέρω αυτά τα μηνύματα χρησιμοποιώντας πληροφορίες που προκύπτουν από την επεξεργασία δεδομένων κίνησης και θέσης, μόνο σε περίπτωση που μας έχετε δώσει προηγουμένως τη ρητή συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε αυτές τις πληροφορίες για το σκοπό αυτό.
 • Αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα και υπηρεσίες άλλων εταιρειών του Ομίλου Vodafone και άλλων εταιρειών που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν (εκτός εάν εξαιρεθείτε από αυτά τα μηνύματα μάρκετινγκ από εμάς).
 • Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή push notifications μέσω των εφαρμογών μας.
 • Μπορείτε να ελέγξετε τις συγκαταθέσεις σας σχετικά με τις προωθητικές ενέργειες και τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε για να προσαρμόσουμε αυτές τις επικοινωνίες οποιαδήποτε στιγμή μέσω των ρυθμίσεων σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων στις εφαρμογές της Vodafone.

Διαδικτυακή διαφήμιση

 • Θα σας προσφέρουμε στοχευμένες διαδικτυακές διαφημίσεις με βάση τη χρήση cookies. Μπορεί να εμφανίζονται σε ιστοσελίδες που ανήκουν στον Όμιλο Vodafone, σε ιστοσελίδες άλλων οργανισμών καθώς και σε άλλα διαδικτυακά κανάλια, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενδέχεται επίσης να συνδυάσουμε δεδομένα που συλλέγονται μέσω των cookies με άλλα δεδομένα που έχουμε συλλέξει. Αν δεν θέλετε να υποβάλλονται σε επεξεργασία πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies, ανατρέξτε στην ενότητα «Πολιτική Cookies». Εξηγεί πώς να ελέγχετε τα cookies καθώς και πώς να εξαιρεθείτε από αυτά.
 • Nα θυμάστε ότι η εξαίρεση από στοχευμένες διαδικτυακές διαφημίσεις δεν θα εμποδίσει την προβολή διαφημίσεων, αλλά δε θα είναι προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντά σας.

Έρευνα και αναλύσεις

Χρησιμοποιούμε μια ποικιλία μεθόδων ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται ως “Big data analytics”. Ο όρος “Big data analytics” αφορά σε τεχνικές ανάλυσης που βασίζονται σε μεγάλα και ποικίλα σύνολα δεδομένων για την αποκάλυψη κρυμμένων μοτίβων και άγνωστων μέχρι στιγμής τάσεων. Στη Vodafone λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τη διαχείριση των “Big data analytics”. Υφίσταται δε αυστηρή διαδικασία που απαιτεί να διενεργούνται έλεγχοι της νομοθεσίας περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων πριν από την έναρξη οποιασδήποτε δοκιμαστικής χρήσης. Μέσω επίσης αυστηρών κανόνων διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα ανωνυμοποιούνται σε κατάλληλα στάδια της διαδικασίας.

Χρησιμοποιούμε τις αναλύσεις για:

 • Έρευνα αγοράς και διεξαγωγή έρευνας και στατιστικής ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης του τρόπου με τον οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν τα δίκτυα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε ανώνυμη ή προσωπική βάση.
 • Να παρέχουμε συγκεντρωτικές αναφορές σε τρίτα μέρη (αυτές οι αναφορές δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες μέσω των οποίων ταυτοποιείται ένα φυσικό πρόσωπο), όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο της υπηρεσίας Vodafone Location Analytics.

4.4        Κατάρτιση προφίλ

Μερικές φορές θα χρειαστεί να δημιουργήσουμε το προφίλ σας, για λόγους ελέγχου της πιστοληπτικής σας ικανότητας, απάτης και ασφάλειας

 • Θα διενεργήσουμε έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας όταν υποβάλετε αίτηση για σύμβαση για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία μαζί μας.
 • Θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπούς επαλήθευσης ταυτότητας, για πρόσβαση στο λογαριασμό σας και για γενική διαχείριση λογαριασμού. Μερικές φορές συμπληρώνουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς με πληροφορίες από άλλες πηγές για να αξιολογήσουμε την ακρίβεια των πληροφοριών που διατηρούμε.

Πρόληψη απάτης και Ασφάλεια

 • Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα κίνησης για να σας προστατεύσουμε εναντίον πιθανής απάτης και να την εντοπίσουμε, για να εντοπίσουμε κακή χρήση ή ζημία στα δίκτυά μας, για να ανακτήσουμε χρέη ή για να εντοπίσουμε όσους μας οφείλουν χρηματικά ποσά που προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών μας.

4.5        Συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την τήρηση εκ μέρους μας της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

5  Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Ενδέχεται να μοιραστούμε δεδομένα που σας αφορούν με:

 • Εταιρίες του Vodafone Group.
 • Συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες μετέχουν στη διαδικασία παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε παραγγείλει ή χρησιμοποιείτε.
 • Εταιρίες που έχουν αναλάβει να παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό είτε της εταιρείας μας ή του Vodafone Group.
 • Φορείς και οργανισμούς καταπολέμησης της απάτης, και υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας (π.χ. Τηλέγνους).
 • Δικηγορικές εταιρίες/ δικηγόρους, ή εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών, ή οργανισμούς με συναφή δραστηριότητα.
 • Αστυνομικές και εποπτικές αρχές, διοικητικούς φορείς, δικαστικές ή άλλες δημόσιες αρχές στις οποίες είτε οφείλουμε να παρέχουμε πληροφορίες είτε αυτές εξουσιοδοτούνται από το νόμο να τις ζητούν.
 • Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (εφόσον πραγματοποιήσετε κάποια κλήση έκτακτης ανάγκης). Στις περιπτώσεις αυτές μοιραζόμαστε μεταξύ άλλων πληροφοριών και τη γεωγραφική σας θέση.
 • Τρίτα μέρη που χρησιμοποιούμε για να σας προβάλλουμε διαφημίσεις στο διαδίκτυο, όπως το Facebook.
 • Συνεργαζόμενες εταιρείες που χρησιμοποιούμε για να διενεργούμε προωθητικές ενέργειες.

5.1        Διαχείριση απάτης και επιβολή του νόμου

Θα αποκαλύψουμε δεδομένα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την προστασία από απάτη, για να προστατεύσουμε τους πελάτες μας και για να προασπίσουμε τα δικαιώματα και την περιουσία μας.

Μπορεί επίσης να χρειαστεί να αποκαλύψουμε δεδομένα για να συμμορφωθούμε με έννομη υποχρέωση. Τα δεδομένα σας θα τα κοινοποιήσουμε μόνο όταν πιστεύουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε σύμφωνα με τη νομοθεσία.

5.2        Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Σε περίπτωση που η Εταιρία μας συγχωνευθεί ή πωληθεί σε άλλον οργανισμό, ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς στο νέο οργανισμό.

5.3        Τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε

Σε περίπτωση που έχετε αγοράσει προϊόντα ή/ και υπηρεσίες της Vodafone χρησιμοποιώντας ένα τρίτο μέρος ή συνεργαζόμενη εταιρία, συχνά πρέπει να ανταλλάσσουμε πληροφορίες μαζί τους ως μέρος της διαχείρισης αυτής της σχέσης και του λογαριασμού σας - για παράδειγμα, για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε την παραγγελία σας και να μπορέσουμε να τους εξοφλήσουμε. Εάν έχουμε σύμβαση με κάποιον πάροχο υπηρεσιών ή υπεργολάβο για να σας παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό μας και οι οποίοι ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, δεν τους δίνουμε την άδεια να τα χρησιμοποιήσουν ή να τα κοινοποιήσουν, εκτός κι αν αυτό συνδέεται με την παροχή των υπηρεσιών τους. Συλλέγουμε και συνδυάζουμε πληροφορίες για να παρακολουθούμε τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών σας, καθώς και των άλλων πελατών μας, καθώς και για να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους (για παράδειγμα, σε παρόχους περιεχομένου και διαφημιστές), αλλά οποιαδήποτε τέτοια κοινοποίηση σε τρίτους δεν θα περιλαμβάνει πληροφορίες που μπορεί να σας ταυτοποιήσουν.

5.4        Τρίτα μέρη που κατασκευάζουν συσκευές, στις οποίες συνδέετε τη sim σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευές τρίτων για να συνδέσετε τη sim σας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν κινητές συσκευές ή συνδεδεμένες συσκευές, όπως έξυπνα ηχεία ή έξυπνα ρολόγια. Όταν συνδέετε τη sim σας με αυτές τις συσκευές, αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να καταγράψουν τα στοιχεία sim σας ή την αλληλεπίδρασή σας με το δίκτυο. Αυτοί οι κατασκευαστές συσκευών θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πολιτικές απορρήτου τους και σας συνιστούμε να διαβάσετε τις εν λόγω πολιτικές, πριν επιλέξετε να συνδέσετε τη sim σας με τις συσκευές τους.

5.5        Εταιρείες που παρέχουν προϊόντα, τα οποία αγοράζετε μέσω του Vodafone λογαριασμού σας.

Όταν αγοράζετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία τρίτου μέρους μέσω του λογαριασμού σας Vodafone, συνάπτετε σύμβαση με την εταιρία που πωλεί αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία. Η Vodafone χρεώνει το ποσό απευθείας στο λογαριασμό σας μόνο ως μέρος των ρυθμίσεων της με τη συνεργαζόμενη εταιρία. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνείτε ότι η Vodafone μπορεί να διαβιβάσει ορισμένα προσωπικά στοιχεία στη συνεργαζόμενη εταιρία για να ολοκληρώσει την αγορά σας μαζί τους.

Για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων θα ισχύουν οι όροι χρήσης, η πολιτική απορρήτου και η πολιτική cookies της συνεργαζόμενης εταιρίας - παρακαλείστε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

 

6  Διεθνής διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Ενδέχεται να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε άλλες εταιρίες του Vodafone Group ή σε εταιρίες ή παρόχους υπηρεσιών σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Αυτού του είδους η διαβίβαση δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν οι εξυπηρετητές (δηλ. όταν αποθηκεύουμε δεδομένα) ή οι προμηθευτές και οι πάροχοι υπηρεσιών μας βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα ενώ βρίσκεστε εκτός αυτού του χώρου. Τυχόν διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιούνται βάσει της απόφασης επάρκειας που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εάν η Vodafone αποστέλλει δεδομένα σε μία χώρα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται επαρκώς. Θα διαβεβαιώνουμε πάντα ότι υφίσταται κατάλληλη νομική συμφωνία που καλύπτει τη διαβίβαση δεδομένων. Επίσης, εάν η χώρα θεωρείται ότι δεν έχει νομοθεσία ισοδύναμη με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε, θα ζητήσουμε από το τρίτο μέρος να συνάψει πρόσθετους όρους που αντικατοπτρίζουν αυτά τα πρότυπα.

 

7  Χρόνος τήρησης δεδομένων

Θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται κατά περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία. Εφόσον δεν έχουμε υποχρέωση τήρησης από τον νόμο, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας αμέσως μόλις σταματήσουμε να τα επεξεργαζόμαστε για κάποιον από τους ανωτέρω σκοπούς.

Σε κάθε περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης βρίσκεται σε εκκρεμότητα οφειλή ή αίτημα επίλυσης διαφοράς ή καταγγελία του συνδρομητή ενώπιον αρμόδιας διοικητικής, δημόσιας ή δικαστικής Αρχής, τα εν λόγω δεδομένα δύνανται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Για παράδειγμα, τηρούμε έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία (συμβάσεις, αιτήσεις συνδρομητών, λοιπή αλληλογραφία), για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ η σύμβαση με τον συνδρομητή και για επιπλέον δεκατέσσερις (14) μήνες, μετά τη λήξη της σύμβασης, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη στην ισχύουσα νομοθεσία. Εφόσον μετά τη λήξη της σύμβασης βρίσκεται σε εκκρεμότητα αίτημα επίλυσης διαφοράς ή καταγγελία ενώπιον της ΕΕΤΤ ή άλλης δημόσιας ή δικαστικής αρχής, οφείλουμε να διατηρούμε τα ως άνω έγγραφα/αρχεία μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

 

8  Μέριμνα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Έχουμε δημιουργήσει εξειδικευμένες ομάδες που ελέγχουν και βελτιώνουν διαρκώς τα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, τυχαία απώλεια, διάδοση ή καταστροφή.

Στις περιπτώσεις που ένας οργανισμός παρέχει σε εμάς ή για λογαριασμό μας υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, διασφαλίζουμε ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο. Οι εν λόγω οργανισμοί δεν μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για δικούς τους σκοπούς. Οι ομάδες ασφαλείας μας πραγματοποιούν τακτικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των παραπάνω οργανισμών προς τα κριτήρια που έχουμε θέσει.

 Η επικοινωνία μέσω διαδικτύου (όπως τα e-mails) δεν είναι ασφαλής χωρίς εφαρμογή κρυπτογράφησης. Οι επικοινωνίες που επιχειρείτε ενδέχεται να περιλαμβάνουν μεταφορά δεδομένων μέσω διαφόρων χωρών, λόγω της φύσης του διαδικτύου. Η Vodafone δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δεν υπόκεινται στον άμεσο έλεγχό της.

 

9  Τα δικαιώματά σας

Γενικότερα, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή αφενός να ενημερωθείτε για το κατά πόσον τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από την Vodafone και αφετέρου να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,
 • το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών,

καθώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας:

 • το δικαίωμα διαγραφής,
 • το δικαίωμα φορητότητας, το δικαίωμα δηλαδή να λάβετε και να διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία έχετε δώσει στη Vodafone, σε κατάλληλο μορφότυπο,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
 • το δικαίωμα εναντίωσης, ιδίως αναφορικά με τις επεξεργασίες που βασίζονται στο έννομο συμφέρον μας, όπως η αποστολή εμπορικής/προωθητικής επικοινωνίας,
 • το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που τυχόν μας έχετε δώσει, χωρίς η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν την ανάκληση αυτή.

Μπορείτε να ζητήσετε να ικανοποιήσουμε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Είτε απευθυνόμενοι, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδότησης τρίτου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας (από ΚΕΠ, Αστυνομία ή το gov.gr), σε οποιοδήποτε κατάστημα της εταιρείας μας με την υποβολή σχετικής αίτησης. Η αίτησή σας θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας ή άλλου νόμιμου δημόσιου εγγράφου, ενώ σε περίπτωση εξουσιοδότησης θα συνοδεύεται από αντίγραφα των αστυνομικών ταυτοτήτων ή άλλων νόμιμων δημόσιων εγγράφων τόσο του εξουσιοδοτούντα όσο και του εξουσιοδοτούμενου, προκειμένου να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία σε κάθε περίπτωση.
 • Είτε συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας, ταχυδρομικώς ή μέσω e-mail στο data.privacy.gr@vodafone.com , την αίτηση  με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία.

Η Vodafone δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή τους. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ικανοποίηση των αιτημάτων σας καθίσταται αδύνατη για την εταιρία μας, θα σας ενημερώνουμε αιτιολογημένα για τη σχετική αδυναμία μας, καθώς και για την προβλεπόμενη ημερομηνία απάντησης στο αίτημά σας, η οποία δεν θα ξεπερνά συνολικά τις ενενήντα (90) ημέρες από την αρχική παραλαβή του αιτήματός σας.

 

10  Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (CU Big Bang app)

 

 

Τελευταία ενημέρωση:  Φεβρουάριος 2022

 

Εισαγωγή

Η εφαρμογή CU Big Bang για «έξυπνες» συσκευές παρέχεται στον χρήστη από την «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ». Με την εφαρμογή CU Big Bang (εφεξής η «Εφαρμογή») έχετε τη δυνατότητα  να παίξετε, να μαζέψετε κρυστάλλους και να τους ανταλλάξετε με πραγματικά πακέτα επικοινωνίας.

Στην παρούσα δήλωση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η Vodafone προβαίνει στη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση της Εφαρμογής, η οποία είναι διαθέσιμη για λήψη σε όλες τις υπηρεσίες παροχής εφαρμογών.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική  Ιδιωτικότητας της Εταιρείας στην ιστοσελίδα  https://www.vodafonecu.gr/privacy-policy/.

Ποιοι είμαστε

Η «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», μέλος του Vodafone Group,  η οποία εδρεύει  επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, 15321, Χαλάνδρι, Αττική είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

.

Στην παρούσα δήλωση:

 • ως «Vodafone», «εμείς» ή «εμάς» νοείται η VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.
 • ως «τρίτοι», «τρίτα μέρη» και «τρίτα πρόσωπα» νοείται οποιοσδήποτε εκτός από εμάς και τον χρήστη.
 • ως «Vodafone Group» μπορεί να αναφερθεί το Vodafone Group Plc και οποιαδήποτε εταιρεία ή άλλος οργανισμός, όπου το Vodafone Group διαθέτει παραπάνω από 15% του μετοχικού κεφαλαίου.

 

 

 

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Η γνώμη σας έχει σημασία για εμάς. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: data.privacy.gr@vodafone.com.

Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε

Για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή και τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω αυτής, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, με τον οποίο πραγματοποιείται η είσοδος και ταυτοποίησή σας, τα στοιχεία σύνδεσης του My CU account (όνομα χρήστη και κωδικός), την απόδοση των κρυστάλλων και τις κινήσεις σας στο Shop της εφαρμογής, καθώς και τα πακέτα επικοινωνίας που επιλέγετε.
 • Δεδομένα θέσης μέσω του παγκόσμιου συστήματος προσδιορισμού θέσης (GPS), τα οποία συλλέγονται εφόσον έχετε συναινέσει στην πρόσβαση της Εφαρμογής στα δεδομένα της τοποθεσίας, προκειμένου η Vodafone να σας παρέχει τη δυνατότητα να παίξετε τη νέα πίστα του CU Big Bang appCU Around Worlds. Όντας στην τοποθεσία, μπορείτε να ξεκλειδώσετε και να παίξετε το συγκεκριμένο τύπο παιχνιδιού.

Τα δεδομένα τοποθεσίας χρησιμοποιούνται για να γίνει διαθέσιμη η νέα πίστα στην αρχική οθόνη της εφαρμογής, για να λαμβάνετε αυτόματες ειδοποιήσεις (push notifications), εφόσον είναι ενεργοποιημένες οι αντίστοιχες ρυθμίσεις για push notifications, καθώς επίσης και για να έχετε πρόσβαση στους χάρτες, ούτως ώστε να εντοπίζετε τους συμβεβλημένους συνεργάτες που συμμετέχουν στη νέα πίστα.

 

 • Δεδομένα εικόνας, καθώς η εφαρμογή ζητά πρόσβαση στην κάμερα, η οποία απαιτείται για να μπορέσει ο χρήστης να παίξει τα παιχνίδια με την τεχνολογία AR καθώς δεν είναι δυνατόν χωρίς αυτήν την άδεια. Αν ο χρήστης δεν αποδεχθεί τη χρήση κάμερας τότε θα μπορεί να παίξει μόνο τη VR εκδοχή του παιχνιδιού.

Πότε συλλέγουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες σας:

Κατά τη λήψη της Εφαρμογής καθώς και κατά τη χρήση της.

Η Vodafone συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενη στις ακόλουθες νόμιμες βάσεις:

Σύμβαση:  Η Vodafone επεξεργάζεται τα δεδομένα σας που είναι απαραίτητα για την ενεργοποίηση και τη χρήση της Εφαρμογής, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της.

Έννομο Συμφέρον: Στο πλαίσιο υποστήριξης των έννομων συμφερόντων της Vodafone, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση της Εφαρμογής βάσει αναλύσεων.

Συγκατάθεση: H Vodafone ενδέχεται να ζητήσει την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή σας, όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δε βασίζεται σε άλλη νόμιμη βάση. Για παράδειγμα, η επεξεργασία των δεδομένων τοποθεσίας είναι προαιρετική και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μέσω των ρυθμίσεων πρόσβασης τοποθεσίας. Η μη παροχή συγκατάθεσης για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων δεν θα σας επιτρέψει να έχετε πρόσβαση στη νέα πίστα της εφαρμογής CU Around Worlds, χωρίς όμως να επηρεάζει την εμπειρία σας στις υπόλοιπες πίστες της Εφαρμογής.

Πως χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

 

Στη Vodafone πραγματοποιούμε επεξεργασία των δεδομένων σας για τους ακόλουθους σκοπούς: :

 

 1. Την παροχή της Εφαρμογής, τη χρήση της και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της από εσάς.

 

 

 1. Τη διαρκή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Περαιτέρω τις χρησιμοποιούμε για την κατανόηση των αναγκών σας ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες ανταγωνιστικές και προσφορές που είναι προς όφελός σας. Ειδικότερα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε για να μας βοηθήσουν να σας προσφέρουμε πιο εξατομικευμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ.  Μπορούμε, για παράδειγμα, να σας προτείνουμε νέες υπηρεσίες της Εφαρμογής βάσει του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή.

 

 1. Για σκοπούς ανάλυσης.

Η Vodafone χρησιμοποιεί μηχανισμούς ανάλυσης της δραστηριότητας των χρηστών της Εφαρμογής, Πιο συγκεκριμένα μέσω των μηχανισμών που χρησιμοποιούνται, η εφαρμογή συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα, όπως :
·      Έκδοση λειτουργικού
·      Μοντέλο συσκευής
·      Android Advertising ID και Advertising Identifier for iOS
·      Επισκεψιμότητα και χρήση της εφαρμογής

Οι ανωτέρω πληροφορίες διατηρούνται για χρονικό διάστημα 2 ετών και τίθενται σε επεξεργασία με σκοπό τη μέτρηση της επισκεψιμότητας και της προέλευσης της κυκλοφορίας, ώστε να υπολογίζουμε και να βελτιώνουμε την απόδοση της Εφαρμογής και να γνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι περισσότερο ή λιγότερο δημοφιλείς και να βλέπουμε πώς κινούνται οι χρήστες της Εφαρμογής. Επιπρόσθετα, συλλέγονται πληροφορίες για την χρήση της Εφαρμογής, βάσει των οποίων εξάγονται συμπεράσματα αναφορικά με την λειτουργία της (crash reports). Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω κατάλληλων εργαλείων είναι συγκεντρωτικές και, συνεπώς, ανώνυμες.

Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Στις πληροφορίες σας μπορεί να αποκτούν πρόσβαση τρίτα μέρη για λόγους τεχνικής υποστήριξης ή συντήρησης της Εφαρμογής με ελεγχόμενη και ειδικώς προστατευμένη πρόσβαση στα συστήματα της Vodafone, καθώς και τρίτα μέρη ή φορείς στους οποίους η κοινοποίηση  είναι απαραίτητη για την τήρηση οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή άλλης νομικής ή κανονιστικής απαίτησης. Σε κάθε περίπτωση, ως προς την εν γένει κοινοποίηση των δεδομένων σας, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην Πολιτική Ιδιωτικότητας στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας  https://www.vodafonecu.gr/privacy-policy/.

Χρόνος τήρησης δεδομένων

Θα αποθηκεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα η Εφαρμογή παραμένει εγκατεστημένη στη συσκευή σας εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση ή έννομο συμφέρον ή οποιοσδήποτε νόμιμος λόγος για τη διατήρηση αυτών. Ειδικότερα, διατηρούμε τα δεδομένα τοποθεσίας (όσων έχουν συναινέσει στην εν λόγω επεξεργασία) για χρονικό διάστημα 24 ωρών.

Μέριμνα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η Vodafone λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας όπως προβλέπει ο νόμος και το πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα από μη-εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση και κοινοποίηση. Κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας όπως περιγράφεται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων  και σεβόμαστε τις επιλογές σου. Συνεργαζόμαστε μόνο με παρόχους υπηρεσιών που δεσμεύονται εγγράφως να παρέχουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας πληροφοριών που χαρακτηρίζει τη Vodafone.

Τα δικαιώματά σας

Στη συνέχεια παραθέτουμε λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας. 

 • το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή αφενός να ενημερωθείτε για το κατά πόσον τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από τη Vodafone και αφετέρου να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,
 • το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών,

καθώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας:

 • το δικαίωμα διαγραφής,
 • το δικαίωμα φορητότητας, το δικαίωμα δηλαδή να λάβετε και να διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία έχετε δώσει στη Vodafone, σε κατάλληλο μορφότυπο,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
 • το δικαίωμα εναντίωσης, ιδίως αναφορικά με τις επεξεργασίες που βασίζονται στο έννομο συμφέρον μας,
 • το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που τυχόν μας έχετε δώσει, χωρίς η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν την ανάκληση αυτή. 

 

Σημείωση: Για να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση ειδοποιήσεων (push notifications), θα πρέπει να μπείτε στις ρυθμίσεις του CU Big Bang app και από εκεί να επιλέξετε αν επιθυμείτε να είναι ενεργοποιημένες ή όχι.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας μπορείτε να βρειτε στην Πολιτική Ιδιωτικότητας της Εταιρείας στην ιστοσελίδα https://www.vodafonecu.gr/privacy-policy/.

Δικαίωμα Καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.