Όροι Καρτοκινητού

1) Η "CU - My Account" είναι διαδικτυακή εφαρμογή στην οποία μπορεί να εγγραφεί ο συνδρομητής CU (στο εξής «Χρήστης Καρτοκινητής CU») και μέσω της οποίας πραγματοποιείται ηλεκτρονική διαχείριση και επεξεργασία των υπηρεσιών του δικτύου της VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ (στο εξής VODAFONE) από τον Χρήστη Καρτοκινητής CU. Μέσω της εφαρμογής CU - My Account ο Χρήστης Καρτοκινητής CU μπορεί να επιλέξει την υπαγωγή του στις εκάστοτε προωθητικές ενέργειες και να ενταχθεί στις αντίστοιχες ευνοϊκές χρεώσεις που θα προσφέρονται βάσει αποφάσεων της Vodafone. Επίσης μπορεί να έχει πρόσβαση και σε κάθε άλλη υπηρεσία/ευχέρεια που μπορεί να αποφασίσει μελλοντικά η Vodafone.

2) Η εγγραφή στην υπηρεσία "My Account" γίνεται είτε μέσα από τον ιστότοπο www.vodafonecu.gr είτε μέσα από τον ιστότοπο www.vodafone.gr, με τον οποίο επικοινωνεί ή εφαρμογή CU - My Account. Για την εγγραφή στην εφαρμογή "CU - My Account" απαιτείται ο Χρήστης Καρτοκινητής CU να δηλώσει το ονοματεπώνυμό του, τον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης Vodafone CU, το e-mail του και το όνομα χρήστη (username) που επιθυμεί να χρησιμοποιεί σε κάθε χρήση της εφαρμογής. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής η Vodafone αποστέλλει μέσω SMS στον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης Vodafone CU του Χρήστη Καρτοκινητής CU, τον προσωπικό κωδικό χρήστη (password).

3) Ο χρήστης καρτοκινητής αναγνωρίζει ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του, στα οποία αποκτά πρόσβαση μέσω της εφαρμογής "CU - My Account". Η VODAFONE ουδεμία ευθύνη υπέχει προς τον Χρήστη Καρτοκινητής CU ή / και οποιοδήποτε τρίτο, σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διεκδίκηση ή διένεξη, για πράξεις/ παραλείψεις του Χρήστη Καρτοκινητής CU, ή των προσώπων που συνδέονται με αυτόν με οποιαδήποτε σχέση όπως συγγένεια οποιουδήποτε βαθμού, πρόσκτησης ή αντιπροσώπευσης, οι οποίες πράξεις / παραλείψεις είχαν ως αποτέλεσμα την πρόσβαση, διαχείριση, χρήση κ.λ.π. από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα των προσωπικών του δεδομένων που περιέχονται στο παρόν πρόγραμμα ή από μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Η VODAFONE κατά την ελεύθερη κρίση της, έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την πρόσβαση, σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις για κακή χρήση της υπηρεσίας ή/και των δικαιωμάτων χρήσης των κωδικών του.

4) Ο χρήστης καρτοκινητής δηλώνει υπεύθυνα ότι θα σέβεται τις διατάξεις των ελληνικών νόμων και ειδικότερα αυτών περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δε θα προβαίνει σε καμία χρήση δεδομένων που αντίκειται σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε επέμβαση στο περιεχόμενο των παρουσιαζόμενων στην ιστοσελίδα στοιχείων χρεώσεων.

5) H VODAFONE σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για ζημιές κάθε είδους αναφορικά με την ιστοσελίδα στην οποία φιλοξενείται η Υπηρεσία ή τη χρήση της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, λάθους, παράλειψης, διακοπής, ελαττώματος λειτουργίας του συστήματος ή της σύνδεσης, ιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, ακόμα και στην περίπτωση που έχουν ενημερωθεί περί των ανωτέρω οι εκπρόσωποι της VODAFONE ούτε σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής στοιχείων. Η VODAFONE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, διακόψει ή σταματήσει την υπηρεσία αυτή οποτεδήποτε κατά την κρίση της.

6) Mε στόχο την αποστολή διαφημιστικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, το Vodafone CU χρησιμοποιεί τα στοιχεία σου, εφόσον τα δηλώσεις στα πεδία του banner online παραγγελίας CU πακέτων σύνδεσης , στα οποία δικαιούνται να έχουν πρόσβαση εταιρείες που συνεργάζονται με την Vodafone Παναφον Α.Ε.Ε.Τ. Τζαβέλλα 1-3 Χαλάνδρι, ΤΚ 152-31 για την διαφήμιση των προϊόντων/ υπηρεσιών της. Διατηρείς δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σου δεδομένα που τηρεί η Vodafone Παναφον Α.Ε.Ε.Τ. και στα στοιχεία της συγκατάθεσής σου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 2472/1997.

7) Οι χρήστες Καρτοκινητής CU που είναι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία CU Liquid, μπορούν να εγγραφούν στη υπηρεσία "My Account" κανονικά μέσω του φυλλομετρητή. Εφόσον δημιουργήσουν λογαριασμό στην υπηρεσία "My Account", θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία μόνο μέσω της εφαρμογής My CU App. Οι CU Liquid συνδρομητές που είναι εγεγγραμμένοι στην υπηρεσία “CU – My Account” δεν θα έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω του φυλλομετρητή..

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό, emails, τηλεφωνικές κλήσεις ή άλλη επικοινωνία σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Vodafone CU, εισάγετε το email σας στο πεδίο που βρίσκεται στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας και επιλέξτε «Διαγραφή».

 • Το χρηματικό υπόλοιπο έχει συγκεκριμένη διάρκεια λήξης και οι συνδρομητές μπορούν να ενημερώνονται όποτε το επιθυμούν καλώντας δωρεάν στο 1252 ή μέσω του My CU App. Η διάρκεια ισχύος του χρηματικού υπολοίπου, είναι εξήντα (60) ημέρες από την τελευταία ανανέωσή του. Μετά από αυτό το διάστημα, το χρηματικό υπόλοιπο της κάρτας μηδενίζεται. Το διάστημα αυτό δεν σχετίζεται με το διάστημα ισχύος των πακέτων που αγοράζει ο συνδρομητής μετά την ανανέωση του χρηματικού υπολοίπου.
 • Η ανανέωση χρόνου ομιλίας που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για να μη λήξει η διάρκεια ισχύος του χρηματικού υπολοίπου, δεν περιλαμβάνει μεταφορά χρόνου ομιλίας από το Vodafone sharing ή από συνδρομητές συμβολαίου Vodafone
 • Σε περίπτωση που λήξει η διάρκεια ισχύος της αξίας συνδιαλέξεων, σε αυτή την περίπτωση θα χαθεί και τυχόν υπόλοιπο από μεταφορά χρόνου ομιλίας από το Vodafone sharing ή από συνδρομητές συμβολαίου Vodafone.
 • Μπορεί να πραγματοποιηθεί ανανέωση χρηματικού υπολοίπου ακόμα και αν δεν έχει καταναλωθεί η αξία της προηγούμενης ανανέωσης ή εάν υπάρχει αρνητικό υπόλοιπο στο λογαριασμό του συνδρομητή. Σε αυτή την περίπτωση το υπόλοιπο της προηγούμενης ανανέωσης, θετικό ή αρνητικό (π.χ από χρήση υπηρεσίας επέκτασης υπολοίπου), προστίθεται στην αξία της νέας.
 • Ο συνδρομητής μπορεί να στείλει γραπτά μηνύματα, εφόσον η υπολειπόμενη αξία συνδιαλέξεων, ξεπερνάει τα 9 λεπτά (περιλαμβάνεται ΦΠΑ).
 • Στις κάρτες ανανέωσης χρόνου ομιλίας συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ και φόρος κινητής τηλεφωνίας.
 • Μετά το πέρας 3 μηνών από την ημερομηνία της τελευταίας ανανέωσης χρόνου ομιλίας, θα ενεργοποιείται αυτόματα φραγή εισερχομένων και εξερχομένων κινήσεων.
 • Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια λήξης της κάρτας SIM είναι ίδια και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί, η διάρκεια είναι 13 μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας ανανέωσης χρόνου ομιλίας. Μετά το πέρας των 13 μηνών, αν δεν πραγματοποιηθεί μία νέα ανανέωση χρόνου ομιλίας για τις επόμενες 30 ημέρες, τότε η Vodafone διατηρεί το δικαίωμα αποσύνδεσης του προσωπικού τηλεφωνικού αριθμού του συνδρομητή από το δίκτυο. H διάρκεια ισχύος της κάρτας SIM και δεν μεταφέρεται αθροιστικά σε άλλη κάρτα συνδιαλέξεων.
 • Οι συνδρομητές που είναι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία CU Liquid, δεν έχουν πρόσβαση στο 1252. Οι συνδρομητές αυτοί μπορούν να ενημερωθούν για το διαθέσιμο υπόλοιπο της αξίας συνδιαλέξεων μέσω της εφαρμοφής My CU App και My Vodafone App.

VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.
Τζαβέλλα 1-3, 152 31 Χαλάνδρι
www.vodafone.gr


Όροι χρήσης Online Ανανέωσης Διαθέσιμου Χρηματικού Ποσού Καρτοκινητής CU

1. H υπηρεσία Online ανανέωσης διαθέσιμου χρηματικού υπολοίπου καρτοκινητού CU (στο εξής «Η Υπηρεσία») μέσα από το www.vodafonecu.gr και την εφαρμογή My CU app είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες Καρτοκινητής CU της Vodafone, που έχουν πρόσβαση στην παραπάνω ιστοσελίδα ή εφαρμογή. Ειδικότερα, οι χρήστες Καρτοκινητής CU μπορούν να ανανεώσουν το διαθέσιμο προς χρήση χρηματικό υπόλοιπο της υπηρεσίας τους είτε μέσω της ιστοσελίδας www.vodafonecu.gr (χωρίς να απαιτείται να συνδεθούν στο λογαριασμό τους ) είτε μέσω της εφαρμογής My CU (κάνοντας χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας 3G/4G). Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους δεν θα πρέπει να προχωρήσετε στην χρήση της Υπηρεσίας, καθώς η χρήση αυτής συνεπάγεται την ανεπιφύλαχτη αποδοχή όλων των όρων που περιγράφονται στο παρόν.

2. Η πληρωμή είναι δυνατή α) με την χρήση των πιστωτικών καρτών VISA, MASTERCARD και AMERICAN EXPRESS και των χρεωστικών καρτών VISA ELECTRON και MAESTRO, σε συνεργασία με την Alpha Bank Α.Ε., η οποία παρέχει ειδικά συστήματα για την ασφαλή διαβίβαση των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή/και β) με την υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών PayPal, μέσω της ασφαλούς ιστοσελίδας της εν λόγω υπηρεσίας, όπου και ολοκληρώνεται η πληρωμή (www.paypal.com). Οι συνδρομητές μπορούν να ανανεώσουν τον χρόνο ομιλίας της Καρτοκινητής CU τους σύμφωνα με τα παρακάτω όρια αξίας συναλλαγής:

 • Την πρώτη φορά που κάποιος χρήστης θα πραγματοποιήσει ανανέωση το ανώτερο όριο ανανέωσης ορίζεται στα πενήντα ευρώ (50€).

Μετά τον πρώτο μήνα:

 • Πέντε χρεώσεις ημερησίως με ανώτερο ημερήσιο ποσό πενήντα ευρώ (50€)
 • Δέκα χρεώσεις εβδομαδιαίως με ανώτερο συνολικό ποσό εκατό ευρώ (100€)
 • Είκοσι χρεώσεις μηνιαίως με ανώτερο συνολικό ποσό διακόσια ευρώ (200€)

3. Η ανανέωση του χρηματικού υπολοίπου που γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας ολοκληρώνεται σε πραγματικό χρόνο - εφόσον δεν προκύψει κάποιο τεχνικό πρόβλημα που να προκαλέσει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της συναλλαγής- και γίνεται άμεσα η ενημέρωση του υπολοίπου του αριθμού Καρτοκινητής CU για την διενέργεια της ανωτέρω πληρωμής καθώς και του ιστορικού πληρωμών. Το ιστορικό των ανανεώσεων που εμφανίζεται στην περιοχή των εγγεγραμμένων χρηστών στην εφαρμογή της ανανέωσης χρόνου ομιλίας αφορά και περιέχει μόνο τις πληρωμές που έγιναν ηλεκτρονικά, ενώ οι πληρωμές από οποιοδήποτε άλλο κανάλι δεν περιλαμβάνονται.

4. Προσωπικά δεδομένα απαραίτητα για την εκτέλεση κάθε συναλλαγής/πληρωμής (π.χ. στοιχεία των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών) δεν συλλέγονται από την Vodafone, αλλά μόνο από την συνεργαζόμενη τράπεζα Alpha Bank Α.Ε. (για πληρωμές μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας) ή από την PayPal (για πληρωμές μέσω της PayPal). Σημειώνεται ότι το περιβάλλον στο οποίο εισάγονται τα στοιχεία συναλλαγής/πληρωμής είναι αντίστοιχα αυτό της Alpha Bank Α.Ε. ή της PayPal και ότι τα σχετικά δεδομένα συλλέγονται απευθείας από αυτές χωρίς την παρέμβαση της Vodafone. Επομένως η Vodafone, δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει ούτε εν γένει επεξεργάζεται (σε κανένα στάδιο εκτέλεσης κάθε συναλλαγής/πληρωμής) στοιχεία απαραίτητα για την εκτέλεση της συναλλαγής/πληρωμής (π.χ. στοιχεία πιστωτικών/χρεωστικών καρτών), ούτε και αναμιγνύεται με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση της συναλλαγής/πληρωμής. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή και ερώτηση σχετικά με χρεώσεις στην πιστωτική/χρεωστική τους κάρτα, οι συνδρομητές θα πρέπει αντίστοιχα να απευθύνονται απευθείας είτε στην τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα τους είτε στην PayPal.

5. Στους χρήστες Καρτοκινητής CU παρέχεται η δυνατότητα να αποθηκεύσουν τα στοιχεία της χρεωστικής/πιστωτικής τους κάρτας, προκειμένου να διευκολύνονται οι μελλοντικές συναλλαγές τους. Ειδικότερα, πριν από την ανανέωση διαθέσιμου χρηματικού ποσού με χρεωστική/πιστωτική κάρτα, οι χρήστες Καρτοκινητής CU θα ερωτώνται αν επιθυμούν να αποθηκεύσουν τα στοιχεία της κάρτας τους για μελλοντικές συναλλαγές. Σε περίπτωση αποδοχής της εν λόγω δυνατότητας, η Alpha Bank Α.Ε. θα αποστείλει (με την ολοκλήρωση της συναλλαγής) στην Vodafone ένα token με τα 4 τελευταία ψηφία της χρεωστική/πιστωτική κάρτας, τον τύπο της κάρτας (visa, mastercard κλπ) και την ημερομηνία λήξης της. Με αυτόν τον τρόπο σε κάθε επόμενη συναλλαγή Online ανανέωσης διαθέσιμου χρηματικού ποσού καρτοκινητού CU θα υπάρχει αποθηκευμένη η χρεωστική/πιστωτική κάρτα του συνδρομητή και επιλέγοντας (ο συνδρομητής) να πραγματοποιήσει συναλλαγή με την ως άνω αποθηκευμένη κάρτα δεν θα χρειάζεται να συμπληρώσει εκ νέου τα αποθηκευμένα στοιχεία αυτής. Ο συνδρομητής θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγράψει κάποια αποθηκευμένη χρεωστική/πιστωτική κάρτα του ή να προσθέσει/αποθηκεύσει επιπλέον κάρτες.

6. Ως έγκυρο αποδεικτικό επιτυχημένης ανανέωσης χρηματικού υπολοίπου, ο συνδρομητής θα λαμβάνει αυτόματο email μετά από κάθε επιτυχημένη συναλλαγή. Οι συνδρομητές έχουν την δυνατότητα να δουν το ιστορικό των ηλεκτρονικών ανανεώσεων που πραγματοποιούν μέσω της σχετικής σελίδας του www.vodafonecu.gr και της εφαρμογής My CU app.

7. Η Vodafone λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των στοιχείων και συναλλαγών που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. Τα στοιχεία κάθε συναλλαγής (αριθμός συναλλαγής, αριθμός συνδρομητή, ποσό πληρωμής), τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η Vodafone χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της λήψης, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της συναλλαγής/πληρωμής, σύμφωνα με τις αμοιβαίες υποχρεώσεις. Τα ως άνω στοιχεία δεν ανακοινώνονται ούτε μεταδίδονται από την Vodafone σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από την ανωτέρω συνεργαζόμενη τράπεζα Alpha Bank Α.Ε. ή την PayPal και διαγράφονται, όταν επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους τηρούνται. Αναγνωρίζετε, αποδέχεσθε και ρητά συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τόσο από την Vodafone όσο και από την Alpha Bank και την PayPal κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Οι συνδρομητές οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απόρρητου των στοιχειών τους και είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές, όπως αυτές παρέχονται από τη Vodafone και σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες, έχοντας υπόψη τους ότι οι κανόνες ορθής συμπεριφοράς πρέπει να διαφυλάσσονται και κατά τη χρήση των εφαρμογών αυτών.

8. Οι συνδρομητές απαγορεύεται να επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πιθανά κενά ασφάλειας των συστημάτων της Vodafone προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων συνδρομητών, να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων, να εκτελέσουν κακόβουλο λογισμικό και γενικά να υποβαθμίσουν το επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων. Σε περίπτωση που κάποιος συνδρομητής αντιληφθεί κάποιο περιστατικό σχετικό με την ασφάλεια των στοιχείων του ή των συναλλαγών του θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την Vodafone και να αναφέρει το πρόβλημα. Τέλος σε κάθε περίπτωση που υποπίπτει στην αντίληψη του πελάτη μη ορθή συμπεριφορά και χρήση των εφαρμογών, πρέπει να ειδοποιεί άμεσα τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών και να καταγγέλλει το περιστατικό

9. Ο συνδρομητής κατανοεί ότι είναι υπεύθυνος για κάθε πράξη του στο διαδίκτυο και ότι οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες εφαρμογές με παράνομο ή αντισυμβατικό τρόπο. Ως παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης των υπηρεσιών, λογίζεται και κάθε περίπτωση παραβίασης του νόμου και ιδίως παραβατικής συμπεριφοράς εκβιασμού, λιβελογραφίας, συκοφαντικής δυσφήμισης, ρατσιστικής μεταχείρισης, παιδοφιλίας, παρακολούθησης ή διαρροής απόρρητων πληροφοριών, κ.ο.κ.

10. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.vodafone.gr) καθώς και οι όροι καθώς και οι εφαρμοστέες διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων της Vodafone (https://www.vodafone.gr/our-privacy-n-cookies-policy). Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε ενδιαφερόμενος διατηρεί τα δικαιώματα που προβλέπονται βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της ως άνω Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων της Vodafone.

11. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή ερώτηση σχετικά με την χρήση της υπηρεσίας, οι νόμιμοι κάτοχοι Καρτοκινητής CU μπορούν να απευθύνονται στην εξυπηρέτηση πελατών της Vodafone καλώντας τον αριθμό 13830.

Η δυνατότητα ενεργοποίησης της SIM κάρτας λήγει 12 μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής της. Η ημερομηνία παραγωγής αναγράφεται στο λευκό αυτοκόλλητο ασφαλείας στην εξωτερική πίσω πλευρά κάθε πακέτου σύνδεσης καρτοκινητού.

Από την στιγμή της ενεργοποίησης της κάρτας SIM, η διάρκεια της είναι 12 μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας ανανέωσης χρόνου ομιλίας (δεν συμπεριλαμβάνεται μεταφορά χρόνου ομιλίας από το Vodafone sharing ή από συνδρομητές συμβολαίου Vodafone)

Μετά το πέρας των 12 μηνών, αν δεν πραγματοποιηθεί μία νέα ανανέωση χρόνου ομιλίας για τις επόμενες 30 ημέρες, τότε η Vodafone διατηρεί το δικαίωμα αποσύνδεσης του προσωπικού τηλεφωνικού αριθμού του συνδρομητή από το δίκτυο.

H διάρκεια ισχύος της κάρτας SIM και δεν μεταφέρεται αθροιστικά σε άλλη κάρτα συνδιαλέξεων.

Α. Όροι χρήσης CU Around

 1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «VODAFONE – PANAFON» (καλούμενη εφεξής η «Vodafone»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Τζαβέλλα αρ. 1-3, έχει δημιουργήσει το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο CU Around (εφεξής «το Πρόγραμμα»), σκοπός του οποίου είναι η παροχή προσφορών σε συνδρομητές σε συνεργασία με άλλες επιλεγμένες εταιρείες σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις κάθε επιμέρους προγράμματος.
 2. Σκοπός των παρόντων όρων συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Οι Όροι είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Vodafone www.vodafonecu.gr (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»). Το Πρόγραμμα και τα επιμέρους προγράμματα δύνανται να τροποποιούνται και οι συνδρομητές οφείλουν να ενημερώνονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου για τα εκάστοτε ισχύοντα προγράμματα της Vodafone.
 3. Μόνη η συμμετοχή στο Πρόγραμμα ισοδυναμεί αυτοδικαίως με ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διατύπωση ή διαδικασία.
 4. Κάθε επιμέρους πρόγραμμα διέπεται από τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής και οι συνδρομητές της Vodafone θα πρέπει να ενημερώνονται για τους όρους και προϋποθέσεις τους.
 5. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα, και σε κάθε επιμέρους πρόγραμμα, αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος ή/και των επιμέρους προγραμμάτων καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα.

Β. Αντικείμενο προγράμματος

Η Vodafone επιφυλάσσει ρητά το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων του παρόντος θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο.

Η Vodafone διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή/και να αλλάξει τις προσφορές του Προγράμματος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Με την ανωτέρω επιφύλαξη, σημειώνεται ότι με το CU Around όλοι οι συνδρομητές Vodafone, (ιδιώτες και εταιρείες, συμβολαίου και καρτοκινητής) μπορούν να επωφεληθούν των παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενων προσφορών:

1+1 στα καταστήματα Davinci για παγωτό από Τρίτη εως Πέμπτη και για βαφλάκι κάθε Παρασκεύη

10% έκπτωση στο e-food

1+1 burger ή burger meal στα Simply Burgers από Κυριακή έως Πέμπτη

10% έκπτωση σε πίτσες στη Domino’s Pizza κάθε μέρα εκτός της Πέμπτης

1+1 burger με πατάτες στα Brothers in Law

35% έκπτωση στο Adidas app

20% έκπτωση στο Buy a Boo

30% έκπτωση στα προϊόντα Sephora Collection κάθε μέρα

10€ δωρεπιταγή σε οποιοδήποτε κατάστημα στα Factory Outlet (για αγορές άνω των 40€)

15% έκπτωση σε οπτικά στα καταστήματα Μάτι Μάτι

1+1 εμπειρία ελεύθερης πτώσης στο Skydive Athens

1+1 εμπειρία κατάδυσης στο Aqualized Dive Adventures

1+1 Tattoo από το Sake Tattoo Crew (αποκλειστική προσφορά για CU συνδρομητές)

1+1 πακέτο ωρών σε όλα τα καταστήματα inSpot

1+1 εισιτήριο στα Adventure Rooms από Τρίτη έως Πέμπτη

1+1 εισιτήριο στο Locked από Τετάρτη έως Παρασκευή

1+1 εισιτήριο για την Blue Star Ferries (για δρομολόγια σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα)

40% έκπτωση σε έναν καφέ ή ρόφημα στα καταστήματα Coffee Island

1+1 εισιτήριο για την SKY express (σε δρομολόγια εσωτερικού και εξωτερικού)

30% έκπτωση στην επίσκεψη ειδικού της ομάδας Ready στο χώρο σου

10% έκπτωση στο ParkAround

20% έκπτωση στα KFC box meals

1+1 στα TGI για τα Mexican Fiesta Τετάρτη και Πέμπτη

50% έκπτωση στο Drone University


Γ. Τρόπος εξαργύρωσης

Κάθε Πελάτης της Vodafone, που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») για να λάβει τον κωδικό του θα πρέπει να εισέλθει στο MY CU APP στην κατηγορία CU Around, ή εναλλακτικά, στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα που υπάρχει για κάθε ενεργό συνεργάτη του CU Around στο https://www.vodafonecu.gr/cu-around/. Ο Συνδρομητής θα επιλέγει την προσφορά της αρεσκείας του πατώντας το σημείο «Πάρε κωδικό». Ο μοναδικός κωδικός που θα λαμβάνει, θα χρησιμοποιείται κατά την αγορά των εκάστοτε προϊόντων ή υπηρεσιών (εισιτηρίου σινεμά, πίτσας, προϊόντος, συνδρομής κλπ) και θα εξασφαλίζει στον Συνδρομητή Vodafone CU τη δωρεάν διάθεση του δεύτερου προϊόντος ή τη συνολική έκπτωση του προϊόντος. Η χρέωση του κωδικού είναι το πολύ 0,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Μετά το αίτημα για απόκτηση κωδικού, ο συνδρομητής Vodafone CU θα μπορεί να δει τον κωδικό του στο MY CU APP αλλά και στο https://www.vodafonecu.gr/cu-around/ στο τμήμα «Οι κωδικοί μου». Η λήψη κωδικού από τον συνδρομητή συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το συνδρομητή των όρων & προϋποθέσεων που ισχύον για κάθε προσφορά.

Σημειώνεται ότι οι συνδρομητές μπορούν να επωφεληθούν των προσφορών συγκεκριμένων συνεργατών, και να λάβουν κωδικό στέλνοντας μέσω SMS μια λέξη κλειδί-keyword στον πενταψήφιο αριθμό 54646.Η λέξη που πρέπει να στείλουν και αναλυτικά τα βήματα και οι όροι-προϋποθέσεις κάθε προσφοράς περιγράφονται στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα που υπάρχει για κάθε ενεργό συνεργάτη του CU Around στο http://www.https://www.vodafonecu.gr/cu-around/. Η χρέωση του SMS είναι το πολύ 0,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Μετά την ενεργοποίηση της προσφοράς ο συνδρομητής Vodafone CU λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό, ο οποίος θα χρησιμοποιείται κατά την αγορά του εκάστοτε προϊόντος ή υπηρεσίας και θα εξασφαλίζει στους συνδρομητές Vodafone τη δωρεάν διάθεση του δεύτερου προϊόντος. Η αποστολή του SMS στον παραπάνω πενταψήφιο αριθμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το συνδρομητή των όρων & προϋποθέσεων που ισχύον για κάθε προσφορά.

Η ισχύς των μοναδικών κωδικών ορίζεται ως εξής: κάθε μοναδικός κωδικός ισχύει μόνο για μια χρήση και μπορεί να εξαργυρωθεί την ημέρα λήψης του και για όσες ημέρες ακόμα αναγράφεται στους Όρους & Προϋποθέσεις της κάθε προσφοράς. Μετά τη χρήση του, ο κωδικός απενεργοποιείται και παύει να ισχύει. Αν ο κωδικός δεν έχει εξαργυρωθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται από την λήψη του, απενεργοποιείται και δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.

Ο μοναδικός κωδικός στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι τα τελευταία 6 ψηφία του κινητού του Συμμετέχων. Κατά την εξαργύρωση ο πελάτης θα πρέπει να αναφέρει τα 6 νούμερα για να επωφεληθεί της προσφοράς CU Around που επιθυμεί.

 


Δ. Γενικοί όροι του Προγράμματος

 1. Με τους παρόντες όρους ο Συνδρομητής αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά ότι η Vodafone δεν ευθύνεται για τη μη ανάγνωση των διαφημιστικών μηνυμάτων της προωθητικής ενέργειας από τον Συνδρομητή και συνεπώς για την μη χρήση των προσφορών του Προγράμματος.
 2. Οι προσφορές του Προγράμματος είναι προσωποπαγείς και δεν δύναται να μεταβιβαστούν/εκχωρηθούν σε τρίτο πρόσωπο ή/και να εξαργυρωθούν σε χρήμα ούτε να ανταλλαγούν με άλλα προνόμια.
 3. Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής των τιμών τους, χωρίς προειδοποίηση. Η Vodafone δεν φέρει καμία ευθύνη για αλλαγές των τιμών. Οι παροχές του Προγράμματος δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές ή εκπτώσεις που προσφέρονται από την αντίστοιχη συνεργαζόμενη εταιρεία.

Ε. Περιορισμός ευθύνης της Vodafone

 1. Η ευθύνη της Vodafone περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αποστολή των Κωδικών.
 2. Η Vodafone και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του Προγράμματος.
 3. Η Vodafone δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά για την πραγματική και νομική κατάσταση της προσφοράς ή/και του Προγράμματος.
 4. Η Vodafone δεν συνδέεται με σχέση πρόστησης με τις συνεργαζόμενες εταιρίες του Προγράμματος. Ελλείψει σχέσης εξάρτησης ή/και δυνατότητας ελέγχου, η Vodafone δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των εισιτηρίων ή το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνεργαζόμενες εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση, η Vodafone δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση των προσφορών ή/και του Προγράμματος ή/και εξ αφορμής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή/και για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
 5. Διευκρινίζεται ρητά ότι η Vodafone και οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη και o Συμμετέχων δεν διατηρεί καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κάποια από προσφορές του Προγράμματος.
 6. Η Vodafone δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης των προσφορών με πρωτοβουλία των συνεργαζόμενων εταιριών ή για λόγους εμπίπτοντες στη σφαίρα ευθύνης αυτών καθώς και για τη μετάβαση του Συμμετέχοντος στους χώρους των εταιρειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Προσωπικά δεδομένα

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «VODAFONE – PANAFON», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Τζαβέλλα αρ. 1-3, με τηλέφωνο επικοινωνίας 13830 για ιδιώτες πελάτες ή 1399 για τους εταιρικούς πελάτες.
 2. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας. Η Vodafone έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα Συνδρομητών για απευθείας εμπορική προώθηση εφ’ όσον έχει λάβει την συναίνεσή τους. Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων, η Vodafone δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί προσωπικά δεδομένα Συνδρομητών σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 3. Προσωπικά σας δεδομένα που ενδέχεται να επεξεργαστούμε είναι τα εξής:
  • Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την έκδοση Κωδικού, με σκοπό τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα (ενδεικτικά:).
  • Δεδομένα που σχετίζονται με την εξαργύρωση του Κωδικού με σκοπό την απεικόνιση της λειτουργίας του Προγράμματος (ενδεικτικά: ).
  • Δεδομένα που ο Συνδρομητής παρέχει στη Vodafone για τη συμμετοχή του σε διαγωνισμούς ή προωθητικές ενέργειες μέσω της χρήσης του Προγράμματος, όπως ενδεικτικά ακολουθούν (ενδεικτικά: ).
 4. Τα προσωπικά δεδομένα του Συνδρομητή, τα οποία απορρέουν από την χρήση του Προγράμματος ή την συμμετοχή του σε διαγωνισμούς ή προωθητικές ενέργειες διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργοί συνδρομητές της Vodafone. Σε περίπτωση λύσης ή λήξης των συμβολαίων, τα δεδομένα των Συνδρομητών είτε θα διαγράφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους είτε θα ανωνυμοποιούνται.
 5. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συνδρομητών ενδέχεται να είναι τρίτες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για το σχεδιασμό, την τεχνική υποστήριξη καθώς και τη βελτίωση του Προγράμματος, και συγκεκριμένα η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «VELTI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας 62., η οποία υποστηρίζει τεχνικά την υλοποίηση του Προγράμματος. Επιπλέον, αποδέκτες μπορεί να είναι τρίτες εταιρείες, κυρίως διαφημιστικές με τις οποίες η Vodafone συνεργάζεται για τη διεξαγωγή διαγωνισμών ή προωθητικών ενεργειών.
 6. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Συνδρομητής διατηρεί τα δικαιώματα που περιγράφονται στην Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων της Vodafone στην ιστοσελίδα https://www.vodafone.gr/our-privacy-n-cookies-policy. Μπορείτε να μας ζητήσετε να ικανοποιήσουμε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, με την υποβολή σχετικής αίτησης:
  • Είτε αυτοπροσώπως σε κατάστημα της Vodafone, συνοδευόμενη από αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας ή άλλου νόμιμου δημόσιου εγγράφου προκειμένου να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία.
  • Είτε μέσω τρίτου προσώπου, όπου στην περίπτωση αυτή η αίτηση θα συνοδεύεται από εξουσιοδότηση του εξουσιοδοτούντος με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία και αντίγραφα των αστυνομικών ταυτοτήτων ή άλλου νόμιμου δημόσιου εγγράφου τόσο του εξουσιοδοτούντα όσο και του εξουσιοδοτούμενου, προκειμένου να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία.
  • Είτε με ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) στη διεύθυνση: data.privacy.gr@vodafone.com
 7. Η Vodafone δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ικανοποίηση των αιτημάτων σας καθίσταται αδύνατη για την Εταιρία μας, θα σας ενημερώνουμε αιτιολογημένα για τη σχετική αδυναμία μας, καθώς και για την προβλεπόμενη ημερομηνία απάντησης στο αίτημά σας, η οποία δεν θα ξεπερνά συνολικά ενενήντα (90) ημέρες από την αρχική υποβολή του αιτήματός σας.
 8. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (http://www.dpa.gr, Τα δικαιώματά μου, Καταγγελία στην Αρχή).

Ζ. Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο

 1. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων.
 2. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από την Vodafone. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με το Πρόγραμμα, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
 3. Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Προγράμματος έχουν καταχωρηθεί στο site της Vodafone: «www.vodafonecu.gr».
 4. Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, 13830 για ιδιώτες πελάτες ή 1399 για τους εταιρικούς πελάτες.

Εφαρμογή CU Big Bang – Δήλωση Ιδιωτικότητας


Η παρούσα δήλωση εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Vodafone, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη όσον αφορά την εφαρμογή CU Big Bang, η οποία είναι διαθέσιμη για λήψη σε όλες τις υπηρεσίες παροχής εφαρμογών.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Φεβρουαρίου 2022

-Τι είναι το CU Big Bang

Η εφαρμογή CU Big Bang για «έξυπνες» συσκευές παρέχεται στον χρήστη από την VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Με την εφαρμογή CU Big Bang έχετε τη δυνατότητα  να παίξετε, να μαζέψετε κρυστάλλους και να τους ανταλλάξετε με πραγματικά πακέτα επικοινωνίας.

Οι κρύσταλλοι έχουν ζωή μέχρι και 6 μήνες από την τελευταία φορά που ο χρήστης έπαιξε σε οποιαδήποτε πίστα του CU Big Bang app.

Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας επεξηγεί τις πληροφορίες που συλλέγονται από το CU Big Bang και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας της Εταιρείας στην ιστοσελίδα  https://www.vodafonecu.gr/privacy-policy/ και  https://www.vodafone.gr/vodafone-ellados/privacy-policy-cookies/

-Ποιοι είμαστε;

Είμαστε η VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και ανήκουμε στο Vodafone Group. Περισσότερα για εμάς στο Vodafone.gr.

Στην παρούσα πολιτική ιδιωτικότητας:

 • ως «εμείς» ή «εμάς» νοείται η VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.
 • ως «τρίτοι», «τρίτα μέρη» και «τρίτα πρόσωπα» νοείται οποιοσδήποτε εκτός από εμάς και τον χρήστη
 • ως «Vodafone Group» μπορεί να αναφερθεί το Vodafone Group Plc και οποιαδήποτε εταιρεία ή άλλος οργανισμός, όπου το Vodafone Group διαθέτει παραπάνω από 15% του μετοχικού κεφαλαίου

 

Η έδρα της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ βρίσκεται στην διεύθυνση Τζαβέλλα 1-3, 15321, Χαλάνδρι. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να δεις την ιστοσελίδα https://www.vodafonecu.gr/ ή να επικοινωνήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση cu@vodafone.com

-Πώς να επικοινωνήσεις μαζί μας;

Η γνώμη σου έχει σημασία για εμάς. Εάν έχεις απορίες σχετικά με την Δήλωση Ιδιωτικότητας, μπορείς να επικοινωνήσεις στην ηλ. διεύθυνση: data.privacy.gr@vodafone.com

-Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε

Για να δώσουμε τη δυνατότητα στους χρήστες να χρησιμοποιούν την εφαρμογή και για τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω αυτής, το CU Big Bang αποδίδει ή συλλέγει τις παρακάτω πληροφορίες: τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, με τον οποίο πραγματοποιείται η είσοδος και ταυτοποίησή σας, τα στοιχεία σύνδεσης του My CU account (όνομα χρήστη και κωδικός), την απόδοση των κρυστάλλων και τις κινήσεις σας στο Shop της εφαρμογής καθώς και τα πακέτα επικοινωνίας που επιλέγετε.

Εφόσον έχετε συναινέσει για την πρόσβαση της εφαρμογής στα δεδομένα της τοποθεσίας, η εφαρμογή χρησιμοποιεί δεδομένα θέσης μέσω του παγκόσμιου συστήματος προσδιορισμού θέσης (GPS), προκειμένου να παρέχει στο χρήστη την δυνατότητα να παίξει την νέα πίστα του CU Big Bang app – CU Around Worlds. Όντας στην τοποθεσία, ο χρήστης μπορεί να ξεκλειδώσει και να παίξει το συγκεκριμένο τύπο παιχνιδιού.

Τα δεδομένα τοποθεσίας χρησιμοποιούνται για να γίνει διαθέσιμη η νέα πίστα στην αρχική οθόνη της εφαρμογής, για να λαμβάνετε αυτόματες ειδοποιήσεις (push notifications) εφόσον είναι ενεργοποιημένες οι αντίστοιχες ρυθμίσεις για push notifications, καθώς επίσης και για να έχετε πρόσβαση στους χάρτες, ούτως ώστε να εντοπίζετε τους συμβεβλημένους συνεργάτες που συμμετέχουν στην νέα πίστα.

Η αποδοχή των δεδομένων θέσης είναι προαιρετική και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών μέσω των ρυθμίσεων πρόσβασης τοποθεσίας. Η μη επεξεργασία των δεδομένων θέσης σας δεν θα σας επιτρέψει να έχετε πρόσβαση στη νέα πίστα της εφαρμογής CU Around Worlds, χωρίς όμως να επηρεάζεται η εμπειρία σας στις υπόλοιπες πίστες της εφαρμογής. Η εφαρμογή διατηρεί τα εν λόγω δεδομένα θέσης για 24 ώρες και δεν χρησιμοποιούνται από τη Vodafone για κανένα άλλο σκοπό, ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους από τη Vodafone.

Η εφαρμογή ζητά πρόσβαση στην κάμερα η οποία απαιτείται για να μπορέσει ο χρήστης να παίξει τα παιχνίδια με την τεχνολογία AR καθώς δεν είναι δυνατόν χωρίς αυτήν την άδεια. Αν ο χρήστης δεν αποδεχθεί τη χρήση κάμερας τότε θα μπορεί να παίξει μόνο τη VR εκδοχή του  παιχνιδιού.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν συλλέγουμε πληροφορίες όπως, το περιεχόμενο των επικοινωνιών σας ή την ιστορικότητα περιήγησης σας στο διαδίκτυο.

 

Πότε συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες:

 • Όταν ο χρήστης κάνει λήψη της εφαρμογής και χρήση αυτής.

 

Η Vodafone θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη βάσει:

 • Της επιτέλεσης των όρων και προϋποθέσεων, με σκοπό την παροχή των αιτούμενων από τον χρήστη υπηρεσιών.
 • Των έννομων επιχειρηματικών συμφερόντων της Vodafone, όσον αφορά την ανάπτυξη και βελτίωση της εφαρμογής βάσει των αναλύσεων της εφαρμογής.

 

-Πώς κοινοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες του χρήστη 

Στις πληροφορίες σας μπορεί να αποκτούν πρόσβαση τρίτα μέρη για λόγους τεχνικής υποστήριξης ή συντήρησης της εφαρμογής με ελεγχόμενη και ειδικώς προστατευμένη πρόσβαση στα συστήματα της Vodafone.

Ενδέχεται να μοιραστούμε δεδομένα που σας αφορούν με:

 • Εταιρίες του Vodafone Group.
 • Εταίρους και συνεργάτες, οι οποίοι μετέχουν στη διαδικασία παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε παραγγείλει ή χρησιμοποιείτε.
 • Εταιρίες που έχουν αναλάβει να παρέχουν υπηρεσίες στο ή για λογαριασμό του Vodafone Group.
 • Φορείς και οργανισμούς καταπολέμησης της απάτης, καταλόγους επιχειρήσεων και υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας.
 • Δικηγορικές εταιρίες/δικηγόρους, ή εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών, ή οργανισμούς με συναφή δραστηριότητα.
 • Αστυνομικές και εποπτικές αρχές, διοικητικούς φορείς, δικαστικές ή άλλες δημόσιες αρχές στις οποίες είτε οφείλουμε να παρέχουμε πληροφορίες είτε αυτές εξουσιοδοτούνται από το νόμο να τις ζητούν.
 • Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (εφόσον πραγματοποιήσετε κάποια κλήση έκτακτης ανάγκης). Στις περιπτώσεις αυτές μοιραζόμαστε μεταξύ άλλων πληροφοριών και τη γεωγραφική σας θέση.

-Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη για τους εξής σκοπούς:

 • Για να σας παρέχουμε την Εφαρμογή και προκειμένου να κάνετε χρήση της Εφαρμογής και των δυνατοτήτων της.
 • Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες για τη δραστηριότητα του χρήστη για σκοπούς ανάλυσης, αποκλειστικά σε ανώνυμη και συγκεντρωτική βάση.
 • Για τη διαρκή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Περαιτέρω τις χρησιμοποιούμε για την κατανόηση των αναγκών σας ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες ανταγωνιστικές και προσφορές που είναι προς όφελός σας. Ειδικότερα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε για να μας βοηθήσουν να σας προσφέρουμε πιο εξατομικευμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ εφόσον έχετε συναινέσει. Μπορούμε, για παράδειγμα, να σας προτείνουμε ένα ή διαφορετικά πακέτα βάσει του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

-Επεξεργασία Δεδομένων για σκοπούς Analytics

Η Vodafone χρησιμοποιεί μηχανισμούς ανάλυσης της συμπεριφοράς των χρηστών της Εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα μέσω των μηχανισμών που χρησιμοποιούνται, η εφαρμογή συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα, όπως :

 • Έκδοση λειτουργικού
 • Μοντέλο συσκευής
 • Δημογραφικά στοιχεία (Ηλικιακή ομάδα, φύλο, χώρα και ενδιαφέροντα)
 • Android Advertising ID και Advertising Identifier for iOS
 • Επισκεψιμότητα και χρήση της εφαρμογής

Οι ανωτέρω πληροφορίες διατηρούνται για χρονικό διάστημα 2 ετών και χρησιμοποιούνται με σκοπό τη μέτρηση της επισκεψιμότητας και την προέλευση της κυκλοφορίας, ώστε να υπολογίζουμε και να βελτιώνουμε την απόδοση της Εφαρμογής και να γνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι περισσότερο και λιγότερο δημοφιλείς και να βλέπουμε πώς κινούνται οι χρήστες της Εφαρμογής. Επιπρόσθετα, συλλέγονται πληροφορίες για την χρήση της εφαρμογής, βάσει των οποίων εξάγονται συμπεράσματα αναφορικά με την λειτουργία της (crash reports). Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται μέσω των εργαλείων είναι συγκεντρωτικές και, συνεπώς, ανώνυμες.

-Πόσο κρατάμε τις προσωπικές πληροφορίες του χρήστη

Θα αποθηκεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ η σύμβασή σας καθώς και για ένα χρόνο μετά τη λήξη αυτής, εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση ή έννομο συμφέρον ή οποιοσδήποτε νόμιμος λόγος για τη διατήρηση αυτών.

 

-Διατηρώντας την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του χρήστη

Η Vodafone λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας όπως προβλέπει ο νόμος και το πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα από μη-εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση και κοινοποίηση. Κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούμε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες σας όπως περιγράφεται στην παρούσα δήλωση ιδιωτικότητας και σεβόμαστε τις επιλογές σου. Συνεργαζόμαστε μόνο με παρόχους υπηρεσιών που δεσμεύονται εγγράφως να παρέχουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας πληροφοριών που χαρακτηρίζει την Vodafone.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς η Vodafone χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σου και/ή διατηρεί την ασφάλεια των πληροφοριών σου, καθώς και σχετικά με δικαιώματα πρόσβασης σε και/ή διαγραφής των πληροφοριών, μπορείς να επικοινωνήσεις στο cu@vodafone.com  

 

-Τα δικαιώματά σου

Στη συνέχεια παραθέτουμε λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας.  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας μπορείτε να βρειτε στην Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας της Εταιρείας στην ιστοσελίδα www.vodafone.gr/our-privacy-n-cookies-policy.

 

Δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να σας εξηγήσουμε ποια δεδομένα τηρούμε για εσάς, καθώς και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς.

 

Δικαίωμα διόρθωσης

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να προβούμε στις απαιτούμενες διορθώσεις.

 

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς, σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε τρίτο.

 

Δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την άσκηση νομικών μας αξιώσεων ή για την υπεράσπισή μας έναντι νομικών αξιώσεων τρίτων.

 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, εφόσον αμφισβητείται η ορθότητα των δεδομένων ή η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη.

 

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που σας αφορούν.

Τέλος, εάν θεωρείς ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σου σχετικά με την επεξεργασία των  προσωπικών σου δεδομένων, έχεις το δικαίωμα να προσφύγεις στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).

 

Για να απενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις push:

Για να απενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις push, θα πρέπει να μπεις στις ρυθμίσεις του Big Bang app και από εκεί να επιλέξεις αν θες να είναι ενεργοποιημένες ή όχι.

Α. Όροι χρήσης CU Smart Pocket

 1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «VODAFONE – PANAFON» (καλούμενη εφεξής η «Vodafone»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Τζαβέλλα αρ. 1-3, έχει δημιουργήσει το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο CU Smart Pocket (εφεξής «το Πρόγραμμα»), σκοπός του οποίου είναι η παροχή δυνατότητας σε συνδρομητές να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο της αξίας ανανέωσης τους για να πληρώσουν συγκεκριμένους συνεργάτες του Προγράμματος.
 2. Σκοπός των παρόντων όρων συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Οι Όροι είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια της ενέργειας CU Smart Pocket, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Vodafone www.vodafonecu.gr (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»). Το Πρόγραμμα και τα επιμέρους προγράμματα δύνανται να τροποποιούνται και οι συνδρομητές οφείλουν να ενημερώνονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου για τα εκάστοτε ισχύοντα προγράμματα της Vodafone.
 3. Μόνη η συμμετοχή στο Πρόγραμμα ισοδυναμεί αυτοδικαίως με ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διατύπωση ή διαδικασία.
 4. Κάθε επιμέρους πρόγραμμα διέπεται από τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής και οι συνδρομητές της Vodafone θα πρέπει να ενημερώνονται για τους όρους και προϋποθέσεις τους.
 5. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα, και σε κάθε επιμέρους πρόγραμμα, αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος ή/και των επιμέρους προγραμμάτων καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα.

Β. Αντικείμενο προγράμματος

 1. Η Vodafone επιφυλάσσει ρητά το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων του παρόντος θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο.
 2. Η Vodafone διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή/και να αλλάξει τις υπηρεσίες και τα συνεργαζόμενα καταστήματα/ιστότοπους του Προγράμματος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 3. Με την ανωτέρω επιφύλαξη, σημειώνεται ότι με το CU Smart Pocket όλοι οι συνδρομητές Vodafone CU μπορούν να επωφεληθούν από την συγκεκριμένη υπηρεσία. Και πιο συγκεκριμένα, έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας μοναδικού κουπονιού. Η αξία του κουπονιού ορίζεται από τον ίδιο τον συνδρομητή του Vodafone CU και αφαιρείται από το υπόλοιπο της κάρτας ανανέωσης του.

 

 

Γ. Συμμετοχή στο πρόγραμμα

 1. Κάθε Πελάτης της Vodafone, που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει να εισέλθει στο MY CU APP και να πατήσει το CU Smart Pocket. Ο Συμμετέχων θα μπορεί να δημιουργήσει τον μοναδικό εκπτωτικό κωδικό με την αξία που επιθυμεί. Απαραίτητο είναι να υπάρχει ελάχιστο διαθέσιμο υπόλοιπο 0.8€ ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί το κουπόνι. Η μέγιστη αξία του κουπονιού μπορεί να είναι όλο το διαθέσιμο υπόλοιπο του συνδρομητή μείον το ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο της αξίας ανανέωσης (ΦΠΑ: 24%). Ο συνδρομητής μπορεί να εκδώσει κουπόνια συνολικής αξίας 100€ μέσα σε ένα μήνα (30 μέρες). Το κόστος έκδοσης του κουπονιού ισοδυναμεί με την αξία που ο συνδρομητής επιλέγει και αφαιρείται από το υπόλοιπο της αξίας ανανέωσης του. Μετά το αίτημα για απόκτηση κωδικού, ο συνδρομητής Vodafone CU θα μπορεί να δει τον κωδικό του στο MY CU APP στην ενότητα CU SMART POCKET. Η δημιουργία και λήψη κωδικού από τον συνδρομητή συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το συνδρομητή των όρων & προϋποθέσεων που ισχύουν για το CU Smart Pocket.
 2. Ο μοναδικός κωδικός που θα δημιουργείται, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένους συνεργάτες της δράσης, οι οποίοι παρουσιάζονται στο MY CU APP, στην ενότητα CU Smart Pocket.
 3. Απαραίτητος όρος συμμετοχής στη δράση θεωρείται να έχει πραγματοποιηθεί ανανέωση υπόλοιπου καρτοκινητής τις τελευταίες 30 ημέρες με κάρτα ανανέωσης αξίας από 15€ και άνω.
 4. Για τους συνδρομητές που έχουν ενεργοποιημένη υπηρεσία CU Liquid, ως απαραίτητος όρος συμμετοχής, αρκεί να έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς τουλάχιστον μία αυτόματη ανανέωση τις τελευταίες 30 ημέρες.
 5. Η ισχύς των μοναδικών κωδικών ορίζεται ως εξής: κάθε μοναδικός κωδικός ισχύει μόνο για μια χρήση και μπορεί να εξαργυρωθεί για τις επόμενες 25 ημέρες. Μετά τη χρήση του, ο κωδικός απενεργοποιείται και παύει να ισχύει. Αν ο κωδικός δεν έχει εξαργυρωθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται (25 ημέρες) από την λήψη του, απενεργοποιείται και δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.
 6. Η ενεργοποίηση του Προγράμματος δεν απαιτεί κάποιο κόστος.
 7. Για κάθε 2€ που χρησιμοποιεί ο συνδρομητής στο Πρόγραμμα, θα κερδίζει 2GB για 2 ημέρες. Ο συνδρομητής δεν κερδίζει 2GB αν κάνει συναλλαγή μικρότερη των 2€.
 8. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το υπόλοιπο της κάρτας σου που προέρχεται από δωρεάν παροχή.
 9. Οι συνδρομητές μπορούν να ενημερωθούν για περισσότερες πληροφορίες και όρους χρήσης ανά συνεργάτη, στην ιστοσελίδα του Vodafone CU: https://www.vodafonecu.gr/upiresies-cu/smartpocket/

Δ. Γενικοί όροι του Προγράμματος

 1. Με τους παρόντες όρους ο Συνδρομητής αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά ότι η Vodafone δεν ευθύνεται για τη μη ανάγνωση των διαφημιστικών μηνυμάτων της προωθητικής ενέργειας από τον Συνδρομητή και συνεπώς για την μη χρήση των προσφορών του Προγράμματος.
 2. Οι υπηρεσίες του Προγράμματος είναι προσωποπαγείς και δεν δύναται να μεταβιβαστούν/εκχωρηθούν σε τρίτο πρόσωπο ή/και να εξαργυρωθούν σε χρήμα ούτε να ανταλλαγούν με άλλα προνόμια.

Ε. Περιορισμός ευθύνης της Vodafone

 1. Η ευθύνη της Vodafone περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην δημιουργία των Κωδικών.
 2. Η Vodafone και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του Προγράμματος.
 3. Η Vodafone δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά για την πραγματική και νομική κατάσταση του Προγράμματος.
 4. Η Vodafone δεν συνδέεται με σχέση πρόστησης με τις συνεργαζόμενες εταιρίες του Προγράμματος. Ελλείψει σχέσης εξάρτησης ή/και δυνατότητας ελέγχου, η Vodafone δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνεργαζόμενες εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση, η Vodafone δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του Προγράμματος ή/και εξ αφορμής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή/και για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
 5. Διευκρινίζεται ρητά ότι η Vodafone και οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη και o Συμμετέχων δεν διατηρεί καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κάποια από προσφορές του Προγράμματος.
 6. Η Vodafone δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης της συνεργασίας με πρωτοβουλία των συνεργαζόμενων εταιριών ή για λόγους εμπίπτοντες στη σφαίρα ευθύνης αυτών καθώς και για τη μετάβαση του Συμμετέχοντος στους χώρους των εταιρειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Προσωπικά δεδομένα

 1. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη Vodafone και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας κάντε κλικ εδώ https://www.vodafonecu.gr/privacy-policy/ και https://www.vodafone.gr/our-privacy-n-cookies-policy​ 
 2. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «VODAFONE – PANAFON», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Τζαβέλλα αρ. 1-3, με τηλέφωνο επικοινωνίας 13830 για ιδιώτες πελάτες ή 1399 για τους εταιρικούς πελάτες.
 3. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας. Η Vodafone έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα Συνδρομητών για απευθείας εμπορική προώθηση εφ’ όσον έχει λάβει την συναίνεσή τους. Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων, η Vodafone δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί προσωπικά δεδομένα Συνδρομητών σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 4. Προσωπικά σας δεδομένα που ενδέχεται να επεξεργαστούμε είναι τα εξής:
 • Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την έκδοση Κωδικού, με σκοπό τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα (ενδεικτικά:).
 • Δεδομένα που σχετίζονται με την εξαργύρωση του Κωδικού με σκοπό την απεικόνιση της λειτουργίας του Προγράμματος (ενδεικτικά: ).
 • Δεδομένα που ο Συνδρομητής παρέχει στη Vodafone για τη συμμετοχή του σε διαγωνισμούς ή προωθητικές ενέργειες μέσω της χρήσης του Προγράμματος, όπως ενδεικτικά ακολουθούν (ενδεικτικά: ).
 1. Τα προσωπικά δεδομένα του Συνδρομητή, τα οποία απορρέουν από την χρήση του Προγράμματος ή την συμμετοχή του σε διαγωνισμούς ή προωθητικές ενέργειες διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργοί συνδρομητές της Vodafone. Σε περίπτωση λύσης ή λήξης των συμβολαίων, τα δεδομένα των Συνδρομητών είτε θα διαγράφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους είτε θα ανωνυμοποιούνται.
 2. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συνδρομητών ενδέχεται να είναι τρίτες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για το σχεδιασμό, την τεχνική υποστήριξη καθώς και τη βελτίωση του Προγράμματος, και συγκεκριμένα η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΡΞ.ΝΕΤ Α.Ε.», που εδρεύει στην οδό Λέοντος Σοφού 18, Θεσσαλονίκη 546 25., η οποία υποστηρίζει τεχνικά την υλοποίηση του Προγράμματος. Επιπλέον, αποδέκτες μπορεί να είναι τρίτες εταιρείες, κυρίως διαφημιστικές με τις οποίες η Vodafone συνεργάζεται για τη διεξαγωγή διαγωνισμών ή προωθητικών ενεργειών.
 3. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Συνδρομητής διατηρεί τα δικαιώματα που περιγράφονται στην Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων της Vodafone στην ιστοσελίδα https://www.vodafone.gr/our-privacy-n-cookies-policy. Μπορείτε να μας ζητήσετε να ικανοποιήσουμε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, με την υποβολή σχετικής αίτησης:
 • Είτε αυτοπροσώπως σε κατάστημα της Vodafone, συνοδευόμενη από αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας ή άλλου νόμιμου δημόσιου εγγράφου προκειμένου να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία.
 • Είτε μέσω τρίτου προσώπου, όπου στην περίπτωση αυτή η αίτηση θα συνοδεύεται από εξουσιοδότηση του εξουσιοδοτούντος με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία και αντίγραφα των αστυνομικών ταυτοτήτων ή άλλου νόμιμου δημόσιου εγγράφου τόσο του εξουσιοδοτούντα όσο και του εξουσιοδοτούμενου, προκειμένου να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία.
 • Είτε με ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) στη διεύθυνση: data.privacy.gr@vodafone.com
 1. Η Vodafone δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ικανοποίηση των αιτημάτων σας καθίσταται αδύνατη για την Εταιρία μας, θα σας ενημερώνουμε αιτιολογημένα για τη σχετική αδυναμία μας, καθώς και για την προβλεπόμενη ημερομηνία απάντησης στο αίτημά σας, η οποία δεν θα ξεπερνά συνολικά ενενήντα (90) ημέρες από την αρχική υποβολή του αιτήματός σας.
 2. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (http://www.dpa.gr, Τα δικαιώματά μου, Καταγγελία στην Αρχή).

Ζ. Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο

 1. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων.
 2. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από την Vodafone. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με το Πρόγραμμα, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
 3. Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Προγράμματος έχουν καταχωρηθεί στο site της Vodafone: «www.vodafonecu.gr».
 4. Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, 13830
 • Τι σημαίνει «Ανανέωση χρηματικού Υπολοίπου»; Η χρηματική αξία σε ευρώ που καταβάλλει ο συνδρομητής για τη χρήση υπηρεσιών ομιλίας/φωνής ή/και αποστολή sms ή/και υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο ή/και για την αγορά συνδυαστικών πακέτων υπηρεσιών με βάση τον τιμοκατάλογο της εταιρείας. Μπορείς να το συναντήσεις επίσης, ως «ανανέωση χρόνου ομιλίας».
 • Ποιο είναι το χρηματικό υπόλοιπο της κάρτας μου; Είναι η εναπομένουσα χρηματική αξία σε ευρώ μετά τη χρήση των υπηρεσιών ή/και την αγορά πακέτων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, προ τέλους κινητής).
 • Για πόσο διάστημα μπορώ να χρησιμοποιήσω το χρηματικό υπόλοιπο της κάρτας μου;  Η διάρκεια ισχύος του χρηματικού υπολοίπου, είναι εξήντα (60) ημέρες από την τελευταία ανανέωσή του. Μετά από αυτό το διάστημα, το χρηματικό υπόλοιπο της κάρτας μηδενίζεται. Το διάστημα αυτό δεν σχετίζεται με το διάστημα ισχύος των πακέτων που αγοράζεις μετά την ανανέωση του χρηματικού υπολοίπου.
 • Πότε ενεργοποιείται φραγή εισερχόμενων/εξεργόχμενων κινήσεων στη σύνδεσή μου; Μετά την πάροδο ενενήντα (90) ημερών  από την ημερομηνία της τελευταίας ανανέωσης του χρηματικού υπολοίπου. Η φραγή απενεργοποιείται κατόπιν ανανέωσης του χρηματικού υπολοίπου.
 • Για πόσο διάστημα παραμένει ενεργή η σύνδεσή μου αν δεν κάνω ανανέωση χρηματικού υπολοίπου; Η σύνδεση παραμένει στα στοιχεία του συνδρομητή δεκατρείς  (13) μήνες από την ενεργοποίησή της. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με κάθε ανανέωση χρηματικού υπολοίπου βάσει της εκάστοτε ισχύουσας εμπορικής πολιτικής της VODAFONE.